Rosendael '74 is één van de drie lokale politieke partijen in Rozendaal

Nieuwjaarsflyer 2016

Geschreven: zondag 10 januari 2016

Foto2016In het afgelopen jaar zijn er voor Rosendael ’74 een flink aantal stappen gezet op weg naar de nieuwe Dorpsschool. November j.l. ontving Rozendaal het positieve bericht van de Raad van State dat de woningbouw op de Del door mag gaan. Dat houdt in dat projectontwikkelaar Credo kan beginnen met de verkoop van huizen en kavels, waarmee tegelijkertijd de financiering van de nieuwe school voor het grootste deel is verzekerd. Daarnaast is er een besluit genomen over het verkeersplan rondom de nieuwe Dorpsschool, inclusief een verkeersveilige oversteek op de Schelmseweg. R’74 kijkt er naar uit om in 2017, of op zijn laatst 2018, de deuren te openen van een prachtig nieuw schoolgebouw!


Op 1 januari 2015 heeft het Rijk belangrijke sociale taken op het gebied van thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, jeugdzorg, etc. overgedragen aan de gemeenten. Rozendaal heeft, als kleine gemeente, deze (wettelijke) taken ‘uitbesteed’ aan haar buurgemeente Rheden. Gelukkig verloopt de praktische uitvoering van dit omvangrijke en risicovolle proces tot nu toe naar tevredenheid.


En tenslotte: de veiligheid, al jaren een belangrijk speerpunt voor R’74. De cijfers van afgelopen jaar laten zien dat de criminaliteit in onze gemeente wederom gedaald is! Ook iets om trots op te zijn.


Al met al kijkt R’74 terug op een zeer succesvol politiek jaar en durven wij vooruit te blikken op een veelbelovend 2016. We hopen u komend jaar weer te ontmoeten en te spreken.

R’74 kan uw hulp en steun gebruiken. Heeft u belangstelling voor lokale politiek of wilt u iets doen voor ons prachtige dorp? Wordt lid! Meld u aan.

Footer