Uitspraak Raad van State : Bouw Dorpsschool mag doorgaan

Geschreven: donderdag 01 februari 2018

Na een jarenlange discussie over de nieuwbouw van de Dorpsschool, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die waren gericht tegen de nieuwbouw op de locatie Bremheuvel afgewezen. Wij zijn niet verbaasd over deze uitspraak, want de voorzieningenrechter heeft de gemeente op 18 april 2017 al in het gelijk gesteld. Daarom is ook snel na die uitspraak begonnen met de bouw.

Op één ondergeschikt punt vernietigt de Raad van State het plan.
De wijzigingsbevoegdheid om het plan in de toekomst desgewenst te kunnen wijzigen ten behoeve van andere maatschappelijke voorzieningen dan een school met bijbehorende gymvoorzieningen, peuterspeelzaal en kinderopvang vond de bestuursrechter te ruim.
De gemeente zal de vernietiging van dit onderdeel binnen vier weken publiceren. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de kapvergunning zijn door de uitspraak onherroepelijk geworden.

Wij gaan ervan uit dat de kinderen dit najaar de nieuwe school kunnen betrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe school niet alleen mooi en duurzaam is, maar ook een aantrekkelijke leeromgeving voor de kinderen oplevert. Kortom een school die past bij Rozendaal.

Voor de volledige uitspraak verwijzen wij naar: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93855&summary_only=&q=