Algemene ledenvergadering 13 december 2018

Geschreven: zondag 02 december 2018

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de kiesvereniging Rosendael‘74.

Geachte Leden,

Het bestuur van de kiesvereniging Rosendael ’74 nodigt U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op donderdag 13 december om 20.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis.

De volgende agenda willen wij met U behandelen:

  1. Welkom en Opening
  2. Vaststellen concept-notulen Algemene ledenvergadering 2017 (bijgevoegd)
  3. Benoemen als penningmeester de heer A.C.L. Adema
  4. Financiële verantwoording verenigingsjaar
  5. Verslag kascontrole
  6. Presentatie actuele onderwerpen door de raads- en commissieleden
  7. Rondvraag en sluiting

Wij rekenen op uw komst.

Voor degenen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid te komen, is er een mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.

Indien U van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken,kunt U telefonisch contact opnemen met de secretaris van Rosendael '74

Namens het bestuur,
Martin Tuit
Secretaris Rosendael “74
026-3634669