Wethouder, Raads- en Commissieleden

Onze vertegenwoordigers in de Gemeenteraad van Rozendaal

Wethouder en 1e Loco burgemeester

 

Simon Warmerdam


Wethouder en 1e loco burgemeester.

Portefeuille Economische zaken,
Financiële zaken, Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Milieu, Monumentenzorg,
Grondzaken, Openbare Werken, Begraafplaats, Verkeer en Vervoer.

Raadsleden

 

Fractie voorzitter Rosendael '74

 

Raadslid Rosendael '74

 

Raadslid Rosendael '74

Commissieleden Rosendael '74

 

Commissie voorzitter

lid van de Commissie Algemene Zaken en Financiën

 

lid van de Commissie Algemene zaken en Financiën

 

Lid van de commissie Sociaal Domein

 

Lid van de Commissie Sociaal Domein

 

 

Lid van de Commissie Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

 

Lid van de Commissie Volkshuisvesting, RO, Milieu,
Openbare Werken, Verkeer en Vervoer

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar