Wethouder Albricht gaat de Rozendaalse politiek verlaten.

Persbericht

Logo Rosendael '74Marieke Albricht-Brinkman, wethouder namens coalitiepartij Rosendael ’74, heeft aangegeven de Rozendaalse politiek te verlaten. Na 8 jaar raadslidmaatschap (waarvan 6 jaar als fractievoorzitter) en 3 jaar als wethouder heeft zij besloten haar carrière in het bedrijfsleven te willen voortzetten. De partij heeft in Rozendaler Simon Warmerdam een geschikte kandidaat gevonden om Marieke Albricht op te volgen.

Het wethouderschap is in Rozendaal een parttimefunctie. Naast het wethouderschap is Marieke Albricht altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Zij vervulde meerdere interim-opdrachten op financieel gebied. Zij kreeg de laatste jaren verschillende aanbiedingen die zij heeft afgeslagen omdat ze niet waren te combineren met het wethouderschap. Zij krijgt nu de ruimte om zich in haar vakgebied verder te ontplooien.

“Het lijkt nog ver weg, maar de verkiezingen zijn er sneller dan je denkt”. In dat kader was Rosendael ’74 op zoek naar nieuwe kandidaat raads- en commissieleden voor de verkiezingen van 2022. Rozendaler Simon Warmerdam wilde zich juist na zijn pensionering graag maatschappelijk inzetten voor zijn gemeente en maakte afgelopen maanden kennis met Rosendael ’74. Al snel bleek hij, met zijn schat aan bestuurlijke ervaring, een geschikte kandidaat wethouder. Dit bood een kans voor beiden om een stap te kunnen zetten.

Rosendael ‘74 heeft begrip voor Marieke’s keuze, en dankt haar voor haar geweldige inzet gedurende de afgelopen jaren. In diverse rollen heeft Marieke altijd klaar gestaan voor Rozendaal, Rozendalers en haar partij. Rosendael ’74 zal Marieke Albricht erg missen, maar is aan de andere kant verheugd dat Simon Warmerdam deze belangrijke post wil invullen. Het is de bedoeling dat Simon Warmerdam tijdens de raadsvergadering van 9 februari officieel wordt geïnstalleerd. Dat geeft de scheidende wethouder voldoende tijd om haar opvolger goed in te werken en zo de continuïteit te waarborgen.

“Het is wel spannend om na zo veel jaren afscheid te nemen van de lokale politiek. Ik kijk met heel veel plezier terug op fijne jaren in goede onderlinge sfeer binnen mijn fractie. Ook met de collega’s op het gemeentehuis en binnen het college van B&W heb ik op een hele prettige en constructieve manier samengewerkt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit voor alle betrokkenen een prachtige oplossing is”, aldus Marieke Albricht.


Achtergrondinformatie:

Simon Warmerdam woont sinds 2006 in Rozendaal. Na een carrière bij Nederlandse ingenieursbureaus en de laatste 10 jaar bij de rijksoverheid, heeft hij sinds kort meer tijd beschikbaar om zich maatschappelijk in te zetten. Hij studeerde weg- en waterbouw in Delft met als afstudeerrichting civiele planologie. Deels in Nederland, maar vooral in het buitenland, leidde hij multidisciplinaire projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en watermanagement, waarbij maatschappelijke belangen centraal stonden. De projecten werden gekarakteriseerd door veel contacten met lokale en nationale overheden, bevolkingsparticipatie, duurzaamheid e.d. In deze werkomgeving groeide hij snel door naar management- en eindverantwoordelijke posities, ook op financieel gebied.

Verder is Simon Warmerdam bestuurlijk actief geweest in de branchevereniging voor raadgevende ingenieurs, de buurtvereniging, de medezeggenschapsraad en het bestuur van de scholen van zijn 2 kinderen, en in sportgerelateerde werkgroepen en commissies.

De heer Warmerdam heeft zich de afgelopen maanden al uitvoerig verdiept in de partijprogramma’s, het coalitieakkoord en volgde fractie-, commissie- en raadsvergaderingen. Grondig overleg met bestuur, commissie- en raadsleden van Rosendael ’74 en het thuisfront overtuigde hem ervan dat dit een unieke kans is om zich in te zetten binnen zijn directe leefomgeving. ”Het is bijzonder om zo snel te worden gevraagd om wethouder te worden. Zeker als Rozendaal je na aan het hart ligt. Ik heb er zin in”, aldus Simon Warmerdam

Het is een belangrijk voordeel dat het coalitieakkoord voor een groot deel is gerealiseerd. Daarom kan de nieuwe wethouder snel aan de slag met andere belangrijke agendapunten op de Rozendaalse agenda zoals de introductie van de Omgevingswet, de verkeersveiligheid en de energietransitie.

21 mei 2021
Spring naar toolbar