Geschreven: donderdag 30 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014 van Rosendael '74


Inhoudsopgave (klik op linkjes):

 1. Zelfstandigheid als middel
 2. Veilige leefomgeving
 3. De nieuwbouw van onze Dorpsschool
 4. Het Sociale Domein
 5. Woningbouw op De Del
 6. Onroerende zaken van onze gemeente
 7. Gezonde financiën

groepsfoto


Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Rosendael '74 dat met zorg en in grote betrokkenheid is opgesteld door een hechte groep leden van zowel de 'ervaren generatie' als de 'volgende generatie' die de laatste maanden in de fractie en commissies zijn ingestroomd en op de kieslijst staan.

Het jaar 2014 staat voor de gemeente Rozendaal in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen en daaruit ontstane nieuwe politieke verhoudingen met besluitvorming op aansprekende thema's zoals veiligheid, het sociale domein en de nieuwbouw van de Dorpsschool. Bovendien staat 2014 voor ons ook in het teken van het 40-jarige bestaan van onze partij Rosendael '74! Onze partij is toen opgericht uit ongenoegen met het feit dat er slechts één politieke partij in de Raad was vertegenwoordigd. Velen meenden dat de invloed van de burgers op de lokale politiek moest groeien én dat meer burgers zich betrokken gingen voelen bij het openbaar bestuur van de gemeente Rozendaal. Na 40 jaar is de afwezigheid van landelijke partijen in het Rozendaalse politieke theater onveranderd en daarmee de afwezigheid van landelijke invloed op typisch Rozendaalse kwesties. En dat ervaren wij als bijzonder positief.

Rosendael '74 heeft een lange traditie van deelnemen in de coalitie en het leveren van wethouders. Dit hopen wij in de periode 2014-2018 ook weer te mogen doen, in het belang van het zelfstandige dorp Rozendaal. Net als de oprichters in 1974, rekenen wij op betrokken burgers die zich goed willen laten informeren en hun mening baseren op een balans tussen eigen én publiek belang. Wij zien de gemeenteraad als een soort werkplaats waar burgers samen kunnen bouwen aan hun eigen dorp, waar Rozendalers zich melden op het moment dat er wat te bespreken valt en zich laten informeren door Wethouders en Raadsleden die in heldere taal kunnen uitleggen wat er op spel staat. En wij rekenen op burgers die zich opstellen als goede verstaanders en die durven schakelen tussen eigen belang en algemeen belang. Wij realiseren ons dat politiek bedrijven gaat om keuzes maken op basis van de mening van de meerderheid.

Met het bijgaande verkiezingsprogramma hopen wij u duidelijk te maken waar Rosendael '74 voor staat en wat onze speerpunten zijn. Wij willen ons voor Rozendaal inzetten met een team van mensen die zich enthousiast, constructief, pragmatisch en betrokken tonen. Een team met één drijfveer: wij houden van dit dorp en willen het unieke karakter daarvan behouden.

Dank voor uw interesse in ons verkiezingsprogramma. Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u contact met ons opnemen via www.rosendael74.nl en u kunt ons volgen op Facebook en Twitter.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Rosendael '74

Marieke Albricht
Martin Tuit
Gert-Jan Willemse

 

Banner-tekst-GRB

 

Kieslijst

Marieke Albricht-Brinkman

 
Marieke-Albricht-Brinkman

Marieke Albricht-Brinkman is sinds 2010 raadslid voor R’74. Sinds mei 2013 is zij tevens fractievoorzitter. Marieke is geboren en getogen in Velp en woont sinds 2008 met haar echtgenoot en tweeling in Rozendaal. Zij adviseert ondernemers bij fusies & overnames. “Rozendaal is een prachtig dorp. Het leuke van de gemeenteraad vind ik dat je met betrokken Rozendalers bouwt aan de toekomst. Het is belangrijk om veel aandacht te hebben voor de (verkeers)veiligheid en het groene karakter van onze gemeente. Een nieuwe, moderne school past daar zeker bij! Gelukkig is na jaren van onzekerheid eindelijk een knoop doorgehakt, de school komt op de Bremlaan! R’74 bestaat uit een groep positieve, enthousiaste, mensen met een zakelijke achtergrond. Wij zijn pragmatisch en besluitvaardig met veel plannen voor de komende jaren”.

 

Gert-Jan Willemse

 
Gert-Jan-Willemse

Gert-Jan Willemse woont met zijn gezin sinds 2006 in ons prachtige kasteeldorp. Na het comité Bouw de Gymzaal en 4 jaar lid te zijn geweest van de medezeggenschapsraad op de Dorpsschool is hij afgelopen september toegetreden tot de Raad. Zijn portefeuille is daar Algemene Zaken en Financiën. “R'74 is mijn partij omdat we zakelijk en behoudend zijn en tevens begaan zijn met de wereld en mensen om ons heen. Het team van R’74 geeft mij energie; het wordt gevormd door mensen van diverse achtergronden en met vele talenten. Als tweevoudig inbraakslachtoffer neem ik het thema veiligheid zeer serieus. De schoollocatie keuze voor de Bremlaan vind ik heel goed; centraal gelegen op een ruim perceel. Een mooie moderne school met gymzaal is wat ons dorp leefbaar en aantrekkelijk houdt voor de komende generaties”.

 

Martinique Visser

 
Martinique-Visser

Martinique Visser is achter de schermen al enige tijd zeer betrokken bij Rosendael ’74. Sinds afgelopen juni is zij als commissielid toegetreden in de commissie Welzijn, Sociale zaken, onderwijs, cultuur, recreatie en sport. Ze is in 2008 van Velp naar Rozendaal verhuisd, is getrouwd en heeft twee dochters. Martinique werkt fulltime als HR consultant voor een re-integratiebedrijf in Nieuwegein en heeft daarnaast al meer dan 10 jaar een zangpraktijk in Velp. “Voor mij is het Sociaal Domein het meest interessante onderdeel van de lokale politiek. Aankomende jaren zullen er veel veranderingen op ons afkomen. Veranderingen die met name de meest kwetsbaren uit onze gemeente zullen treffen. Ik wil me inzetten om deze toch forse bezuinigingen op gemeentelijk niveau zo te stroomlijnen dat onze dorpsgenoten hier zo min mogelijk last van hebben en bij elke aanpassing zo goed mogelijk begeleid zullen worden.”

 

Sandra van der Aa-Van de Wetering

 
Sandra-van-der-Aa-van-der-Wetering

Sandra van der Aa-Van de Wetering is sinds 2010 commissielid voor R’74. Zij woont met haar man en 2 kinderen sinds 2006 in Rozendaal en sinds kort is zij mede-eigenaar van Franke Makelaars. Mede door haar beroep is er een grote mate van betrokkenheid bij het welzijn van de burgers van en de leefbaarheid in Rozendaal. Daarom heeft zij destijds de keuze gemaakt om ook op politiek vlak actief te willen zijn. "Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat politiek zo leuk kon zijn. Het is niet alleen leerzaam, maar het geeft je ook een goed gevoel dat je, door de inzet van het gehele team van R'74, mooie doelen kunt bereiken."

 

George van Gorkum

 
George-van-Gorkum

George van Gorkum heeft zich recent bij R ’74 aangesloten en hoopt na de verkiezingen een rol in de Rozendaalse politiek te kunnen gaan vervullen. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en woont sinds februari 2000 op de Kapellenberg.
Sinds 2009 is hij gepensioneerd beroepsmilitair en tot 2012 was hij nog als financial controller werkzaam bij het Ministerie van Defensie. Door zijn werkzaamheden daar is hij vertrouwd met regelgeving en uitvoering inzake overheidsfinanciën. "Nu ik meer vrije tijd heb, hoop ik als inwoner van Rozendaal wat te kunnen betekenen voor ons dorp. Door lidmaatschap van en actief zijn binnen een politieke partij, hoop ik daar vorm aan te kunnen geven. Het thema veiligheid en zelfstandigheid van Rozendaal staan ook bij mij hoog in het vaandel.”

 

Fernand Wieberdink

 
Fernand-Wieberink

Fernand Wieberdink is onlangs toegetreden tot de Commissie Algemene zaken en Financiën. Hij woont sinds 2002 met zijn gezin op de Kapellenberg die hij als lid van het lokale Wijkcomité hoopt te blijven bereiken. De eerste ervaring met het openbaar bestuur heeft hij opgedaan door zijn functie als secretaris van de Stichting Duurzame A12. “Ik wil me de komende jaren graag inzetten om de bestuurlijke kwaliteit van Rozendaal te behouden en daarmee onze zelfstandigheid. Ik zie de Raad en Commissie vooral als een werkplaats waar Rozendalers kunnen bouwen aan hun eigen dorp. Dat vraagt wel om betrokkenheid en inbreng van de burgers op het moment dat er wat te bespreken valt, maar ook om Raadsleden die in heldere taal kunnen uitleggen wat er op het spel staat. Ik wil graag meedoen aan het openbare debat maar ben allergisch voor onnodige polarisatie die ons prachtige dorp niet verder zal helpen.”

Ronald de Jonge

 
Ronald-de-Jonge

Ronald de Jonge is mede-eigenaar van een accountantskantoor in Arnhem en Ellecom en heeft zich bij R’74 aangesloten omdat hij graag zijn steentje wil bijdragen aan de ontwikkelingen binnen deze prachtige groene gemeente waar hij al vanaf het jaar 2000 met veel plezier woont. "Ik hoop na de verkiezingen als commissielid voor de gemeente Rozendaal aan de slag te kunnen. Ik heb een bovenmatige interesse in sport, financiën en de overige ontwikkelingen binnen Rozendaal dus ik zou voor de commissie Algemene Zaken & Financiën zeker een versterking zijn.

 

Ingrid Alberda van Ekenstein-Dijkstra

 
Ingrid-Alberda-van-Ekenstein-Dijkstra

Ingrid Alberda van Ekenstein-Dijkstra heeft reeds 8 jaar in de gemeenteraad gezeten waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Daarna is zij toegetreden tot het bestuur.
"Als betrokken inwoner van Rozendaal en als bestuurslid van R'74 volg ik nog altijd met veel interesse de gemeentelijke politiek.
Ik ben erg blij dat een jongere generatie nu zo enthousiast binnen R '74 het voortouw neemt en wil ze gaarne blijven ondersteunen."

 

Martin Tuit

 
Martin-Tuit

Martin Tuit is nu in zijn tweede periode als raadslid en heeft besloten dat hij het stokje nu graag overdraagt aan de volgende politieke generatie. Omdat hij graag betrokken blijft bij de gemeentelijk politiek en Rosendael ’74 in het bijzonder, zal hij toetreden tot het bestuur van onze partij.

 

Arno Adema

 
Arno-Adema

Arno Adema is ook in zijn tweede termijn, als wethouder. Arno heeft veel voor de gemeente Rozendaal en voor R’74 betekend. Hij heeft aangegeven dat hij na 8 jaar wethouderschap gaat genieten van zijn pensionering, en terecht! Er komt waarschijnlijk wel een plekje vrij in het bestuur van onze partij, dus gelukkig zijn we hem nog niet kwijt!

 
'Samen bouwen aan Rozendaal'

 

Banner-tekst-GRB


Verkiezingsprogramma 2014

1. Zelfstandigheid als middel, geen doel op zich

Rozendaal is een prachtig dorp met een uniek, groen, ruim en historisch karakter dat een eigen plek in het Gelderse politieke landschap verdient. De huidige zelfstandigheid van Rozendaal is eerder een voorwaarde voor behoud van onze goede voorzieningen, dan een doel op zich zelf. Bij behoud van goede voorzieningen denken wij aan basisonderwijs, burgerzaken (loket), afvalverwerking, openbare verlichting, fietspaden, riolering, sneeuwruimen, speelplaatsen en groenonderhoud. Rozendaal kan zelfstandig en snel besluiten om bijvoorbeeld laadpalen voor fietsers of auto's te plaatsen ten behoeve van bezoekers of bladkorven in de herfstperiode voor onze inwoners. Al deze voorzieningen kunnen worden aangeboden tegen relatief lage gemeentelijke lasten, zeker in vergelijking tot de omliggende gemeenten. Voor de betaalbaarheid van onze zelfstandigheid is een intensieve, bestuurlijke samenwerking met buurgemeenten nodig. Diverse gemeentelijke voorzieningen worden nu in samenwerking met Rheden gerealiseerd, zoals bouwzaken, ruimtelijke ordening en verkeer. Om die reden willen wij ons inzetten voor een constructieve samenwerking met de omliggende gemeenten.

De zelfstandigheid van Rozendaal gaat gepaard met behoud van de eigen identiteit. En voor een dorp met een eigen identiteit is een eigen basisschool een absolute voorwaarde. Wat ons betreft een school waar ook leerlingen uit Velp en Arnhem welkom zijn, want Rozendalers maken tenslotte ook gebruik van de openbare voorzieningen die door deze gemeenten worden betaald, zoals sportvelden, zwembaden, etc.

Het handhaven van een goede 'bestuurlijke kwaliteit' (college van B&W, gemeenteraad, ambtenaren) en het op peil houden van de algemene reserves gelden als essentiële voorwaarden voor behoud van de zelfstandigheid van Rozendaal. De leden van Rosendael '74 willen zich hiervoor inspannen en bijdragen aan een blijvend prachtig Rozendaal.


2. Veilige leefomgeving

Meer gerichte aandacht op behoud van onze veilige leefomgeving.

Rosendael '74 streeft naar een veilige leefomgeving voor jong en oud. Wij denken dan met name aan de aspecten verkeersveiligheid en criminaliteit.

Wat betreft verkeersveiligheid, dit is op dit moment goed geregeld want er zijn zelden ongevallen. Onze kinderen kunnen overal spelen en fietsen, de burgers kunnen veilig over straat en dat moet zo blijven. Dit betekent dat wij hoge eisen zullen stellen aan een veilige afwikkeling van het auto- en fietsverkeer rondom de geplande nieuwe Dorpsschool.
Wat betreft criminaliteit, Rosendael '74 is dé partij als het gaat om uw veiligheid. Vanaf het moment dat de toenemende trend in woning- en auto-inbraken zichtbaar werd, zijn wij uw voorvechter geweest voor een beter, veiliger en bewuster Rozendaal – om zo de stijgende criminaliteit een halt toe te roepen.
In het voorjaar van 2013 heeft Rosendael '74 de Notitie voor de Veiligheid geschreven, met daarin een driestappenplan voor de veiligheid in Rozendaal. Dit stappenplan is door alle politieke partijen omarmd. Kortweg komt het neer op drie opeenvolgende preventiemaatregelen, om de veiligheid in Rozendaal centraal te stellen en te waarborgen. Elke stap wordt na een afgesproken periode bekeken en geëvalueerd. Bij onvoldoende resultaat wordt – uiteraard pas na een Raadsbesluit – overgegaan naar de volgende fase van het drievoudige plan van aanpak. Stap 1, bewustwording, is in 2013 reeds van start gegaan. De evaluatie hiervan vindt medio 2014 plaats.


De drietrapsaanpak voor de veiligheid:

 • Bewustwording:

  Rozendalers bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid en het terugdringen van de toenemende criminaliteit (betere beveiliging, bureninitiatieven).

 • Cameratoezicht:

  Door op de drie rotonden en de in- en uitvalswegen van en naar Rozendaal camera's te plaatsen, die aangesloten zijn op het regionale politienetwerk, zijn criminelen niet langer meer anoniem in ons dorp aanwezig.

 • Beveiligingsmedewerker of BOA:

  Als alle bovenstaande maatregelen niet afdoende blijken zijn wij bereid na te denken over de verschillende mogelijkheden om de aanwezigheid van beveiliging in ons dorp te intensiveren. Onze voorkeur gaat uiteraard in eerste instantie uit naar een verhoogde aanwezigheid van de regionale politiediensten.


3. De nieuwbouw van onze Dorpsschool

Waarom nieuwbouw?

dorpsschool

Het onderwerp wat de gemoederen in Rozendaal de laatste jaren het meest heeft bezig gehouden is de nieuwbouw van onze Dorpsschool. Voor Rosendael '74 is het een vaststaand feit; het schoolgebouw op De Steenhoek (1973) is compleet verouderd en kan alleen maar vervangen worden door nieuwbouw. Wij willen samen bouwen aan Rozendaal en geloven in het lange termijn belang van deze aanzienlijke investering. Onze Dorpsschool, met meer dan 250 jaar historie, vervult een belangrijke publieke en bindende functie voor ons dorp.
Onze uitgangspunten zijn simpel:

 • een zelfstandig dorp heeft een eigen basisschool
 • nieuwbouw moet voldoen aan de eisen van morgen

In de Raad is het verstandige besluit genomen om faciliteiten te creëren die gezinnen in onze gemeente de komende decennia zullen waarderen: een brede school. Dat betekent voortzetting van de Dorpsschool met 8 volwaardige groepen (maximaal 224 leerlingen), een gymzaal waar onze (klein)kinderen tenminste 2x in de week kunnen sporten en die daarnaast door de school kan worden gebruikt voor toneel, maandvieringen, etc. Tevens zal er ruimte zijn voor peuters en een kinderdagverblijf. Dit is wat moderne ouders zoeken en wat hen zal binden aan Rozendaal. De gymzaal moet multifunctioneel worden zodat hij buiten schooltijden tevens door andere inwoners van Rozendaal kan worden benut voor sport en andere activiteiten.

Waar komt onze nieuwe Dorpsschool?
Onze voorkeur voor de nieuwbouwlocatie is het perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan. De voordelen zijn evident: een grote kavel van 10.000 m², centraal gelegen in het dorp met een goede ontsluitingsmogelijkheden voor fiets- en autoverkeer. Het oppervlak staat ons toe om het gebouw goed in te passen in het landschap, het levert veel groene speelruimte voor de kinderen met tevens voldoende parkeergelegenheid. Kinderen in hun eerste schooljaren worden tenslotte vaak met de auto naar school gebracht. Rosendael '74 is bereid om te investeren in een veilige verkeersafwikkeling van en naar school, met name voor onze fietsende kinderen. Qua logistiek hadden wij het liefst een directe verbinding gezien met de Schelmseweg, echter de verkeersexperts van provincie Gelderland drongen er najaar 2013 sterk op aan om het autoverkeer via de omliggende woonwijk te laten lopen en een veilige fiets- en voetgangersoversteek over de Schelmseweg te creëren middels een (fiets)tunnel.

De huidige locatie, De Steenhoek, komt echt vierkante meters te kort om een nieuwe Dorpsschool met gymzaal in te passen, nu al zijn twee groepen elders gehuisvest. Daarnaast is de verkeersafwikkeling problematisch, dit zal verder verslechteren indien alle groepen op één locatie worden gehuisvest.

Rosendael '74 wil dat de gemeente onze Dorpsschool zodanig blijft faciliteren dat deze ook in de toekomst succesvol blijft.

De investering
Om de nieuwbouw van de Dorpsschool te kunnen financieren heeft de Raad besloten tot de ontwikkeling van woningbouw op De Del 6 en 10 (de oude tennis- en voetbalvelden). De geplande opbrengsten uit dit project zijn gegarandeerd omdat deze wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met Credo Integrale Planontwikkeling BV.


4. Het Sociale Domein

Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Door decentralisaties (ingangsdatum 1 januari 2015) wordt begeleiding, verzorging en ondersteuning van ouderen, zieken en gehandicapten ondergebracht bij de locale overheden. Daarnaast worden er forse bezuinigingen doorgevoerd. Met name de decentralisaties van de Awbz en de jeugdzorg vormen voor veel gemeenten een grote uitdaging.

Rosendael '74 voelt zich nauw betrokken bij de organisatie van deze ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. Naast alle complexiteit en onbekendheid van de maatregelen die naar verwachting pas in de loop van 2014 geheel duidelijk zullen worden – ziet Rosendael '74 ook kansen en mogelijkheden die deze decentralisaties met zich meebrengen.
Kansen
Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het complete sociale domein. Daardoor kunnen we dwarsverbanden leggen tussen de WMO/Awbz, de jeugdzorg, en het domein van werk en inkomen. Kort gezegd betekent dit dat we actief kunnen inzetten op preventie, verzorging en ondersteuning en deze kunnen bundelen. Dit betekent dat de gemeente het sociale domein efficiënter kan organiseren en aanbieden. Het geeft meer ruimte om doelgericht te kijken waar het geld volgens ons het best besteed kan worden.
Individuele benadering
Rosendael '74 neemt met niets minder genoegen dan de best denkbare zorg voor de Rozendalers, en wil daarnaast een economisch sensitief maar vooral efficiënt en kostenbewust beleid voeren. Wij vinden het belangrijk dat de verschillende zorginstanties nauw met elkaar samenwerken, maar ook met de gemeente. Rosendael '74 wil dat de mensen die gebruik maken van deze regelingen persoonlijk bekend zijn bij de gemeente. Zodat wij de beste individuele zorg kunnen leveren en tegelijkertijd een financieel efficiënt beleid kunnen voeren.
Samenwerking met de gemeente Rheden
Het doorvoeren en begeleiden van de verschillende decentralisaties doen we in samenwerking met de gemeente Rheden. Rosendael '74 wil zich met name inzetten voor goede zorg en ondersteuning voor onze dorpsgenoten, ondanks dat het WMO-loket (logischerwijze) in Rheden gevestigd zal zijn en van daaruit aangestuurd zal worden. Met voldoende aandacht en invloed vanuit de gemeente Rozendaal willen wij ervoor zorgen dat het de Rozendalers, ook binnen een samenwerkingsverband met de gemeente Rheden, aan niets zal ontbreken.


5. Woningbouw op De Del

De oorsprong van de woningbouwontwikkeling op De Del 6 en 10 ligt in de behoefte om de bouw van de nieuwe Dorpsschool te kunnen financieren, zonder in te teren op de algemene reserves of de WOZ te verhogen. Ons standpunt hierover is onveranderd; het is van groot belang voor de nieuwe school en daarmee voor Rozendaal. Er is wat ons betreft geen winstoogmerk; zolang we een sluitende projectbegroting hebben en de school voldoet aan de eisen van de komende decennia zijn wij tevreden.

De ontwikkeling op het woningbouwproject verloopt in nauwe samenwerking met het landelijk opererende Credo Integrale Planontwikkeling BV (onderdeel van het VolkerWessels concern). B&W hebben een solide overeenkomst met deze firma getekend die, na goedkeuring van de bestemmingsplanwijziging op De Del, gegarandeerde opbrengsten genereren. Rosendael '74 ondersteunt dit concept van harte en ziet de toekomst van dit project met vertrouwen tegemoet.

>Plan De Del Rozendaal6. Onroerende zaken van de gemeente

Rozendaal dankt haar mooie uitstraling aan de ligging nabij de Veluwe, het Beekdal en het groene karakter van het dorp. Daarnaast staan er in Rozendaal een aantal prachtige monumentale panden, zoals het Kasteel met haar Oranjerie, het gemeentehuis, de Torckschool, de Molenschuur en de Kerk. Zowel het natuurschoon als de monumentale panden moeten voor Rozendaal behouden blijven.

Niet alle panden zijn in eigendom van de gemeente.
Het Kasteel met de Oranjerie is van Geldersch Landschap & Kasteelen (GL&K). Deze organisatie onderhoudt het Kasteel Rosendael, de Oranjerie en het park Rosendael. Daarnaast organiseert GL&K activiteiten in en rond het Kasteel zodat financiële middelen worden gegenereerd. In het verkiezingsjaar bestaat Kasteel Rosendael 700 jaar. Hier zal veel aandacht aan worden besteed door GL&K.

Het pand van de Kerk behoort toe aan de kerkgemeenschap en niet aan de gemeente. Hoewel Rosendael '74 een scheiding van kerk en staat voorstaat zijn wij wel betrokken bij het pand van de kerk. Het pand met haar tuinkamer leent zich, zoals velen van u weten, goed om als ontmoetingsplek voor Rozendalers te dienen en/of als ruimte waar verenigingen bijeen kunnen komen.

Rosendael '74 is van mening dat gemeentelijk vastgoed ook een maatschappelijk doel moet dienen. Er zijn aanzienlijke kosten verbonden aan het beheren en onderhouden van monumentale gebouwen. De lasten overstijgen (vrijwel) altijd de baten. Van de panden die nog in gemeentelijk eigendom zijn vervult ons inziens alleen het gemeentehuis een duidelijk maatschappelijk doel. Dit geldt niet voor de Torckschool en de Molenschuur. De ophef rond de verhuur van de Molenschuur in 2013 onderstreept dat het geen kerntaak van de gemeente moet zijn om "huurbaas te spelen". De Torckschool wordt voor de helft gehuurd door de Koninklijke Rosendaalsche Kapel, die daar wekelijks repeteert. De andere ruimte is in gebruik als peuterspeelzaal de Eekhoorn. Zodra de nieuwe school gereed is, zal de peuterspeelzaal verhuizen naar de nieuwe schoollocatie.

Jaarlijks kost het onderhoud van de Torckschool en de Molenschuur de gemeente Rozendaal veel geld. In de komende, financieel onzekere tijd is het zaak om het eigendom en beheer van deze twee gebouwen over te dragen aan een stichting of organisatie (zoals bijvoorbeeld het GL&K of Vereniging Hendrick de Keyser) die zich inzet voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. Deze organisaties doen dit door panden te verwerven, daarna eventueel te restaureren en vervolgens te verhuren. De gemeente kan middels strikte bepalingen in het bestemmingsplan bepalen voor welke doeleinden de panden wel of niet kunnen worden gehuurd. Rosendael '74 acht een dergelijk oplossing verstandig voor ons dorp en de gemeentefinanciën.

molenschuur704
7. Gezonde financiën

Ons uitgangspunt
Rosendael '74 is een partij met behoudende waarden. Gezonde financiën zijn voor ons een middel om onze doelstellingen te behalen. Onze partij maakt zich sterk voor verstandige beslissingen omtrent de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij lange termijn investeringen, zoals de nieuwbouw van de Dorpsschool, toetsen op haalbaarheid en wegen naar wenselijkheid.

Ons streven is en blijft dat de leges, huwelijken en de begraafplaats kostendekkend zijn. Mochten er in de komende regeerperiode nog bezuinigingen vanuit Den Haag worden opgelegd of onze begroting door nieuwe taken worden aangetast dan zijn wij van mening dat er in Rozendaal niet bezuinigd moet worden op zaken als groenonderhoud, straatverlichting en sneeuw- en ijsvrij houden van onze wegen.

Dankzij verstandig financieel beleid van de gemeente tot nu toe kan Rozendaal zich verheugen op een gezonde financiële reserve. Wij zullen er voor waken dat deze buffer in stand blijft.


groepsfoto

Banner-tekst-GRB