Login

Coalitie akkoord 2022 – 2026

Logo Rosendael 74
Logo PAK Rozendaal

Daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst

De politieke partijen Rosendael 74 en PAK Rozendaal vormen de komende jaren opnieuw een coalitie in de gemeente Rozendaal.

De samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal heeft in de afgelopen jaren geleid tot daadkrachtige besluiten, concrete resultaten en versnelling in de verduurzaming. De verkiezingsuitslag van maart 2022 maakt duidelijk dat de kiezer de resultaatgerichtheid en duurzame koers van deze coalitie waardeert. Dat chept vertrouwen voor de samenwerking in de toekomst, maar het verplicht ook om op te komen voor de belangen van al onze inwoners. Daarom steken wij in dit coalitieakkoord ook een hand uit naar de oppositie, die een belangrijk deel van de kiezers vertegenwoordigt, en die we ook geïnformeerd en geraadpleegd hebben.

We gaan graag in gesprek; met de Raad, met inwoners, professionals in het veld en met maatschappelijke organisaties.

Rosendael ’74 en PAK Rozendaal willen hun samenwerking graag voortzetten. In dit akkoord geven we aan welke speerpunten we belangrijk vinden en hoe we die denken aan te pakken. We kunnen dit niet alleen. We gaan graag in gesprek; met de Raad, met inwoners, professionals in het veld en met maatschappelijke organisaties. Communicatie en participatie is op alle werkgebieden van toepassing. Rozendaal is de kleinste gemeente op het vasteland en heeft de ambitie om zelfstandig te blijven. Dat vraagt om een solide financieel beleid, goede bestuurlijke verhoudingen en een organisatie die is toegerust om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dat is de basis, maar er is meer nodig.

In Rozendaal willen we meer bieden dan een uitvoeringsloket van hogere overheden. Daarom willen we goed bereikbaar zijn door een efficiënte combinatie van de fysieke en digitale infrastructuur.

De maatschappij om ons heen verandert en dat vraagt dat ook Rozendaal stappen blijft zetten. Ons inwonerbestand verandert en daarmee ook de wensen van onze inwoners. Tegelijkertijd wijzigen de rollen van Rijk, Provincie en Gemeenten. Inspelen op deze externe factoren, ook rekening houdend met een ander beeld van veiligheid en de stand van het klimaat, vraagt meer dan enkel vasthouden waar wij aan hechten. Steeds meer taken worden bij de gemeente neergelegd en dat gaat niet vergezeld met een grote pot geld. In Rozendaal willen we meer bieden dan een uitvoeringsloket van hogere overheden. Daarom willen we goed bereikbaar zijn door een efficiënte combinatie van de fysieke en digitale infrastructuur. Op het gebied van Duurzame economie en infrastructuur zien we concrete resultaten voor ons met de energietransitie in huis en op straat. In het Fysiek domein gaan wij voor een omgevingsvisie waarbij we inhoud geven aan andere vormen van wonen en beheer van onze groene omgeving. In het Sociaal Domein willen we de kosten beheersen en de kwaliteit borgen door goede afspraken in de regio. Tegelijkertijd willen we bewaken dat alle Rozendalers adequaat worden gesteund in hun zorgbehoefte. Op het gebied van Natuur en milieu willen we teruggang van kwaliteit omzetten in herstel en versterking. Daarbij moet het evenwicht tussen de behoefte aan recreatie en de kwetsbaarheid van de natuur aantoonbaar verbeteren.

De kleinschaligheid van Rozendaal maakt het mogelijk om hiermee voortvarend aan de slag te gaan.

Dat vraagt veel van ons gemeentelijk apparaat en de samenwerkingsrelaties in de regio. Daarbij zoeken wij een goede balans tussen wat wij uitbesteden en wat wij dicht bij ons willen houden in het belang van de Rozendaalse inwoner.


Om duidelijk te maken dat we onderdeel zijn van een groter geheel en oog hebben voor ontwikkelingen elders, hebben we de actiepunten in dit akkoord gekoppeld aan duurzame doelen van de Verenigde naties (VN). Deze zijn vastgesteld om daarmee te proberen in 2030 wereldwijd een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. We hebben niet de illusie dat we deze mondiale problemen vanuit Rozendaal kunnen oplossen. Maar wij kunnen wel een bijdrage leveren. De kleinschaligheid van Rozendaal maakt het mogelijk om hiermee voortvarend aan de slag te gaan. De coalitie van Rosendael ’74 en PAK Rozendaal (hierna gezamenlijk te noemen: we) doet dat in de periode 2022-2026 door de
hiernavolgende actiepunten, in de raad en in het college van B&W, op te pakken. Dit coalitieakkoord is een stevige uitdaging voor het college en ambtenaren en we gaan daadkrachtig met hen aan de slag om actiepunten te vertalen in een pragmatisch en realistisch uitvoeringsprogramma. Daarbij streven wij eerder naar optimalisatie dan extra belasting van de organisatie.

Hieronder kunt u het volledige Coalitieakkoord lezen.

Coalitieakkoord-2022-2026

Wilt u het nog eens rustig nalezen, kunt u het document downloaden via de onderstaande link.

Coalitieakkoord 2022-2026

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar