Login

Succesvolle algemene Ledenvergadering Rosendael’74

Op dinsdag 14 november 2023 kwamen leden van Rosendael’74 bijeen in de raadszaal van het Gemeentehuis voor de Algemene Ledenvergadering, een bijzondere bijeenkomst met oog op het aanstaande gouden jubileum in 2024. De avond stond bol van constructieve gesprekken en bood tevens ruimte voor een gezellige afsluiting met een borrel.

Gouden Jubileum in 2024: 50 Jaar Rozendaal ’74

Financieel Gezond Rosendael’74

Een belangrijk agendapunt van de vergadering was de presentatie van de financiële verantwoording voor 2023. Met genoegen geven we aan dat Rosendael’74 in een goede financiële staat verkeert, dankzij zorgvuldig beheer en verantwoordelijke uitgaven.

Kleine contributieverhoging

Een unaniem besluit werd genomen omtrent het voorstel tot contributieverhoging naar € 25,-. Deze bescheiden verhoging, breed gedragen door de leden, draagt bij aan de voortzetting en verbetering van onze activiteiten en initiatieven.

Begroting 2024, Kascontrole en Décharge: Transparantie en Verantwoordelijkheid

De begroting voor het komende jaar werd toegelicht, en het verslag van de kascontrole werd besproken. Hierbij verleenden de leden décharge aan de penningmeester, waarbij vertrouwen werd uitgesproken in het gevoerde financiële beleid.

Gouden Jubileum in 2024: 50 Jaar Rozendaal ’74

Een bijzonder moment is in zicht: Rozendaal ’74 bereikt in 2024 haar gouden jubileum, 50 jaar toewijding aan de gemeenschap. Het komende jaar staat in het teken van deze mijlpaal om samen met de gemeenschap stil te gaan staan bij dit speciale jubileum.

Actuele Zaken: Rosendael’74 in Beweging

De vergadering bood ook ruimte voor discussies over actuele zaken, waaronder de woonvisie, versterken van natuur en recreatie in Rozendaal, de opvang van Oekraïense medeburgers, de voortgang van de energietransitie en het project afsluiting Veluwezoom. Rosendael’74 toont betrokkenheid bij de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

De avond werd op een informele en gezellige wijze afgesloten met een borrel, waar leden de kans hadden om informeel in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen.

30 december 2023
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar