Login

Verkiezingen 2022

Algemene standpunten

“Kunnen wij op uw stem van daadkracht rekenen?”

“Wij staan voor borgen van de
hoge kwaliteit van onze leefomgeving”

Groen erfgoed

Rozendaal is een prachtig groen, goed onderhouden dorp en dankt haar mooie uitstraling mede aan de ligging aan de Veluwe, het Beekdal, het Kasteel en het groene karakter van het dorp. Daarnaast staat er een aantal prachtige monumentale panden in Rozendaal, die we ook graag willen behouden  We streven naar een hoge kwaliteit van onze leefomgeving met aandacht voor groen en erfgoed.

Rosendael’74 is voorstander om in overleg met buurtbewoners de niet-doorgaande wegen te bestraten met klinkers in plaats van asfalt. Klinkers geven meer karakter en uitstraling.

Dichtbij huis, in de straat of wijk moet de verleiding groot zijn om te spelen, bewegen of te sporten. Speeltuinen die er goed bij liggen, fietspaden zonder gaten, straten geveegd en het groen geknipt: allemaal aspecten die zorgen voor een fijne leefomgeving.

 • Behoud van erfgoed
 • Klinkers in plaats van asfalt
 • Voldoende en goede speelvoorzieningen, wandel- en fietspaden
 • Goed onderhoud van straten en groen

“Wij staan voor aandacht voor
inbraakpreventie en verkeersveiligheid”

Inbraken voorkomen

op de gemeentelijke agenda. Rosendael’74 is blij met getoonde initiatieven zoals de ‘Whatsapp Buurtpreventiegroepen’. De afgelopen jaren hebben een positieve trend laten zien: het aantal inbraken is gedaald en is nu stabiel. Echter, elke inbraak is er één te veel, dus wij blijven aandacht vragen voor preventie.

 • Een verkeersveilige gemeente
 • Inbraakpreventie

“Wij maken ons weerbaar tegen
klimaatveranderingen door slim in te spelen op de energietransitie”

Duurzamere energie

Goede riolering en afwatering worden steeds belangrijker. We moeten weerbaar zijn tegen water en droogte. Uit de klimaatstresstest komen aandachtspunten voort, waarmee wij aan de slag gaan. Bij de energietransitie letten we goed op dat we geen leergeld betalen, maar juist de beste oplossingen overnemen. Rosendael’74 ziet graag dat Rozendaalse huishoudens de overstap naar een groenere energievoorziening maken en/of hun huizen (nog) beter isoleren. Daarnaast zijn we, zoals eerder genoemd, voorstander van klinkers in plaats van asfalt. Deze zijn ook beter voor de waterhuishouding van het oppervlaktewater.

 • Goede riolering en afwatering
 • Overstap naar groene, duurzame energievoorziening
 • Klinkers in plaats van asfalt

“Wij stimuleren sociale betrokkenheid,
gezond en zelfstandig oud worden”

Gezond oud worden

Veel seniore Rozendalers willen zo lang mogelijk zelfstandig in onze mooie gemeente blijven wonen. Daar waar mogelijk – denk aan programma’s als Mijn Huis Mijn Toekomst –  ondersteunen wij dit graag. Ook wil Rosendael’74 de sociale betrokkenheid van alle inwoners in het dorp binnen buurten stimuleren. Rosendael’74 steunt de faciliteiten vanuit de gemeente en particuliere initiatieven, die seniore Rozendalers in de gelegenheid stellen mobiel te blijven en zelfstandig in contact met buurtgenoten te blijven functioneren.

 • Zelfstandig wonen in Rozendaal
 • Stimuleren sociale betrokkenheid
 • Langer mobiel en gezond blijven

“Wij staan voor gezonde financiën
als voorwaarde voor het behoud van zelfstandigheid”

Zelfstandigheid

Gezonde financiën zijn voor ons een middel om onze doelstellingen te behalen en een absolute voorwaarde voor zelfstandigheid. Onze partij maakt zich sterk voor verstandige beslissingen omtrent de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij langetermijninvesteringen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.

“Wij staan voor onze mensen!”

Onze inwoners

In de Rozendaalse politiek draait het vooral om de mensen die de inwoners vertegenwoordigen. Wij zetten ons voor Rozendaal in met een team van enthousiaste, constructieve en betrokken mensen. Onze partij is een goede afspiegeling van de inwoners van Rozendaal. Jonge dynamiek wordt gecombineerd met een flinke dosis ervaring.

Onze leden zijn maatschappelijk actief en betrokken. Dit doen wij door het vervullen van functies en vrijwilligerswerk bij diverse organisaties en werkgroepen.

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar