Beginselen Rosendael ’74

DAADKRACHTIG | PRAGMATISCH | VERBINDEND

Rosendael’74 is de grootste politieke partij in de gemeente Rozendaal. Daadkrachtig, pragmatisch en verbindend: dat zijn onze kernwaarden. Daadkrachtig: omdat we doen wat we beloven, koersvast en sterk op de inhoud zijn. 
Pragmatisch: altijd inspelend op de praktijk en actiegericht. Verbindend: constructief samenwerkend, maatschappelijk actief en betrokken.

STANDPUNTEN

Borgen van de hoge kwaliteit van onze leefomgeving

 • Behoud van erfgoed
 • Klinkers in plaats van asfalt
 • Voldoende en goede speelvoorzieningen, wandel- en fietspaden
 • Goed onderhoud van straten en groen

Rozendaal is een prachtig groen, goed onderhouden dorp en dankt haar mooie uitstraling mede aan de ligging aan de Veluwe, het Beekdal, het Kasteel en het groene karakter van het dorp. Daarnaast staat er een aantal prachtige monumentale panden in Rozendaal, die we ook graag willen behouden  We streven naar een hoge kwaliteit van onze leefomgeving met aandacht voor groen en erfgoed.

Rosendael’74 is voorstander om in overleg met buurtbewoners de niet-doorgaande wegen te bestraten met klinkers in plaats van asfalt. Klinkers geven meer karakter en uitstraling.

Dichtbij huis, in de straat of wijk moet de verleiding groot zijn om te spelen, bewegen of te sporten. Speeltuinen die er goed bij liggen, fietspaden zonder gaten, straten geveegd en het groen geknipt: allemaal aspecten die zorgen voor een fijne leefomgeving.

Aandacht voor inbraakpreventie en verkeersveiligheid

 • Een verkeersveilige gemeente
 • Inbraakpreventie

Rosendael’74 streeft naar een veilige leefomgeving. Wij denken dan vooral aan  verkeersveiligheid en criminaliteit. We zijn voor snelheidsbeperkende maatregelen in de bebouwde kom en betere handhaving van de snelheid. Inbraakpreventie staat al jarenlang hoog op de gemeentelijke agenda. Rosendael’74 is blij met getoonde initiatieven zoals de ‘Whatsapp Buurtpreventiegroepen’. De afgelopen jaren hebben een positieve trend laten zien: het aantal inbraken is gedaald en is nu stabiel. Echter, elke inbraak is er één te veel, dus wij blijven aandacht vragen voor preventie.

Weerbaar tegen klimaatverandering en slim inspelen op de energietransitie

 • Goede riolering en afwatering
 • Overstap naar groene, duurzame energievoorziening
 • Klinkers in plaats van asfalt

Goede riolering en afwatering worden steeds belangrijker. We moeten weerbaar zijn tegen water en droogte. Uit de klimaatstresstest komen aandachtspunten voort, waarmee wij aan de slag gaan. Bij de energietransitie letten we goed op dat we geen leergeld betalen, maar juist de beste oplossingen overnemen. Rosendael’74 ziet graag dat Rozendaalse huishoudens de overstap naar een groenere energievoorziening maken en/of hun huizen (nog) beter isoleren. Daarnaast zijn we, zoals eerder genoemd, voorstander van klinkers in plaats van asfalt. Deze zijn ook beter voor de waterhuishouding van het oppervlaktewater.

Gezonde financiën als voorwaarde voor het behoud van onze zelfstandigheid

Gezonde financiën zijn voor ons een middel om onze doelstellingen te behalen en een absolute voorwaarde voor zelfstandigheid. Onze partij maakt zich sterk voor verstandige beslissingen omtrent de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij langetermijninvesteringen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.

Stimuleren van sociale betrokkenheid, gezond en zelfstandig oud worden

 • Zelfstandig wonen in Rozendaal
 • Stimuleren sociale betrokkenheid
 • Langer mobiel en gezond blijven

Veel seniore Rozendalers willen zo lang mogelijk zelfstandig in onze mooie gemeente blijven wonen. Daar waar mogelijk – denk aan programma’s als Mijn Huis Mijn Toekomst –  ondersteunen wij dit graag. Ook wil Rosendael’74 de sociale betrokkenheid van alle inwoners in het dorp binnen buurten stimuleren. Rosendael’74 steunt de faciliteiten vanuit de gemeente en particuliere initiatieven, die seniore Rozendalers in de gelegenheid stellen mobiel te blijven en zelfstandig in contact met buurtgenoten te blijven functioneren.

Onze mensen

In de Rozendaalse politiek draait het vooral om de mensen die de inwoners vertegenwoordigen. Wij zetten ons voor Rozendaal in met een team van enthousiaste, constructieve en betrokken mensen. Onze partij is een goede afspiegeling van de inwoners van Rozendaal. Jonge dynamiek wordt gecombineerd met een flinke dosis ervaring.

Onze leden zijn maatschappelijk actief en betrokken. Dit doen wij door het vervullen van functies en vrijwilligerswerk bij diverse organisaties en werkgroepen.

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar