Login

Beginselen Rosendael ’74

DAADKRACHTIG | PRAGMATISCH | VERBINDEND

Rosendael’74 is de grootste politieke partij in de gemeente Rozendaal. Daadkrachtig, pragmatisch en verbindend: dat zijn onze kernwaarden. 


Daadkrachtig: omdat we doen wat we beloven, koersvast en sterk op de inhoud zijn. 
Pragmatisch: altijd inspelend op de praktijk en actiegericht.
Verbindend: constructief samenwerkend, maatschappelijk actief en betrokken.

Zelfstandigheid

Rozendaal verschijnt nog wel eens in een top tien. De groenste gemeente, de hoogste vaccinatiegraad van Gelderland, de gemeente met de hoogste opkomst bij verkiezingen en ook de kleinste gemeente op het vasteland. Het is juist de kracht van klein wat ons zo groot maakt. Rosendael’74 gaat dan ook voor het behoud van onze zelfstandigheid, zodat we zelf invloed houden op de kwaliteit van de voorzieningen voor ons mooie dorp en haar betrokken inwoners.

Klimaatadaptatie

Veel bomen zijn zogezegd ‘op leeftijd’ en zijn kwetsbaar door klimaatverandering, dat geldt ook voor onze perken en gazons. In het kader van klimaatadaptatie zetten wij bij herbeplanting in op bomen die naar verwachting goed zullen gedijen in de komende decennia, om zo ons groene karakter te behouden.

Onze ouderen

In onze gemeente ontbreekt het aan woningen voor ouderen die graag kleiner en levensloopbestendig willen wonen maar tegelijkertijd niet weg willen uit Rozendaal. Rosendael’74 wil exclusief voor ouderen extra wooncapaciteit creëren, zodat zij de kans hebben om in Rozendaal te blijven wonen. In een gemeente waar weinig ruimte is voor nieuwbouw gaan we op zoek naar creatieve oplossingen.

Zonnepanelen

De komende jaren is er nog veel te doen om de CO2- uitstoot te verlagen en duurzame energie op te wekken. Rosendael’74 ziet mogelijkheden in een uitbreiding van het Rozendaalse geluidscherm langs de A12 met een invulling van zonnepanelen. De komende raadsperiode onderzoeken we of deze ambitie gerealiseerd kan worden.

Fietsnetwerk

Kwalitatief goede fietspaden zijn belangrijk voor Rosendael’74. We hebben ons de afgelopen periode hard gemaakt voor het besluit om een betonfietspad aan te leggen vanaf de begraafplaats naar het reeds aanwezige betonfietspad richting Posbank. Dit nieuwe fietspad is inmiddels gereed.

Preventie

We willen ons veilig voelen, zowel thuis als op straat. Al jarenlang een belangrijk thema voor Rosendael’74. We hebben oog voor verbetering van de verkeerssituatie op plekken waar dat nodig is, zoals op de Berg- en Heideweg en de Kraijesteijnlaan. Ook de ontwikkelingen op de Kerklaan blijven wij nauwgezet volgen. We gaan meer aandacht besteden aan cybercriminaliteit zoals phishingmails en WhatsApp-fraude. Daarnaast zetten we al jarenlang in op inbraakpreventie.

Onze mensen

In de Rozendaalse politiek draait het vooral om de mensen die de inwoners vertegenwoordigen. Wij zetten ons voor Rozendaal in met een team van enthousiaste, constructieve en betrokken mensen. Onze partij kent een goede afspiegeling van de inwoners van Rozendaal. Jonge dynamiek wordt gecombineerd met een flinke dosis ervaring. Onze leden zijn maatschappelijk actief en betrokken. Dit doen wij door het vervullen van functies en vrijwilligerswerk bij diverse organisaties en werkgroepen.

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar