Login

Historie

Rosendael ’74 is ontstaan doordat er in 1970 jaar geen gemeenteraadsverkiezingen waren geweest, en in 1974 er wéér geen verkiezingen zouden worden gehouden . De BGR was op dat moment de enige partij in de gemeenteraad. (Aardig om te vermelden is dat tot 1970 de PvdA met één zetel in de raad vertegenwoordigd is geweest). Een groep Rozendaalse inwoners nam met het één-partij-gegeven geen genoegen. Zij wilden meer inbreng van burgers in de gemeentepolitiek en ook een progressiever geluid.

Hoe was deze één partij situatie ooit ontstaan? We gaan even terug in de geschiedenis. De baron was vroeger ook de burgemeester. Toen het in 1848 wettelijk verplicht werd een gemeenteraad te installeren, wees hij de raadsleden eenvoudigweg aan. Van gekozen worden was geen sprake en weigeren was ongebruikelijk. De raadstukken en de agenda werden op de vergadering uitgereikt.

De Stem van Rosendael '74

De baron wist hoe de hazen liepen en de raad volgde gedwee zijn advies, want voor velen was hij immers een soort ‘goedheiligman’, die wel wist wat goed was voor Rozendaal.
Om die situatie te doorbreken was het van belang dat er nieuwe partijen bij zouden komen, zodat er feitelijk weer wat te kiezen viel. Dit kostte tijd en inspanning. Aanvankelijk werd Rosendael ‘74 in de raad vertegenwoordigd door één persoon, Hans Koorenhof. Hij had geen gemakkelijke taak. Hij werd in eerste instantie bijgestaan door de ‘Stuurgroep Rosendael ’74’ , en wist de mening van de stuurgroep zeer goed te verwoorden. Dit leidde op 4 april 1979 tot het oprichten van ‘Kiesvereniging Rosendael ’74’, door de heren Johannes Cornelis Croon en Johannes Antonius Maria Valk.

Om de burgers van Rozendaal van informatie te voorzien verscheen vanaf  de oprichting in1979 een bulletin met de naam ‘De stem van Rosendael ’74’. Het eerste nummer was geheel gewijd aan de Algemene Beschouwingen van dat jaar. Voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen werd er een speciale editie uitgebracht met daarin het partijprogramma en de kandidatenlijst. De laatste ‘Stem’ verscheen, om financiële redenen, in december 1994.

Wat heeft Rosendael ‘74 in de afgelopen raadsperiodes bereikt?

Rosendael ’74 is inmiddels in de afgelopen 45 jaar uitgegroeid tot een invloedrijke politieke partij, die verantwoordelijkheid niet schuwt, zitting heeft genomen en nog steeds neemt in coalities, en wethouders levert.

  1. Wim Kateman, o.a. verantwoordelijk voor openbare werken (daartoe behoorden wegen, rioleringen en woningen), heeft zich in zijn tijd voortdurend ingezet voor regelmatig onderhoud en goed beheer van het rioolstelsel van de gemeentewoningen in Rozendaal. De opgestelde onderhoudsplannen voorzagen in jaarlijkse stortingen in fondsen zodat onderhoud en vernieuwing ook op de lange duur betaald konden worden. Het betekende dat het rioolrecht geleidelijk zou stijgen tot ca. f 500,- per aansluiting. Volgens velen was het ‘geld in de grond stoppen’ want alles ‘liep toch goed af’?
    Deze maatregel en het goede onderhoud heeft, naar nu blijkt, Rozendaal voor financiële tegenvallers behoed: veel andere gemeentes hebben de zaak op hun beloop gelaten en zitten nu met enorme kosten voor vervanging en onderhoud van hun rioolstelsel.
  2. Een andere maatregel, minder ingrijpend, was het schrappen van de hondenbelasting. Rosendael ’74 was van mening dat de opbrengst van die belasting doelgericht gebruikt moest worden voor het opruimen van hondenpoep. Dit gebeurde niet: het geld vloeide in de algemene middelen. Op voorstel van Rosendael ’74 werd de belasting dan maar helemaal afgeschaft.
  3. Toen er sprake was van aantasting van het Beekdal, door voorgestelde uitbreiding en vervanging van de bestaande bebouwing heeft Rosendael ’74 zich hiertegen verzet. En met succes: elke aantasting van dit unieke gebied zal ook in de toekomst onbespreekbaar zijn.
  4. Wethouder Janke Mandema-Eekhof (1998-2006) heeft zich ingezet voor de invoering van de 30 km zone waarmee een veel rustiger verkeersbeeld is ontstaan. Daarnaast kwam er een nieuw groenplan om te zorgen dat Rozendaal haar groene karakter kon behouden. Ook kwam er nieuw straatmeubilair met o.a. nieuwe straatlantaarns en een nieuwe woonvisie. En tenslotte heeft zij aanzet gegeven voor de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen. Nadat de eerste rotonde (Kerklaan) in Rozendaal een feit was, heeft Mandema de raad weten te winnen voor het plan om ook de rotondes Rozendaalselaan/Ringallee  en die bij garage Jelsma aan te leggen. Vervolgens heeft wethouder Arno Adema (2010-2014) de financiering van de rotonde bij garage Jelsma kunnen voltooien. Deze rotonde is gerealiseerd in het kader van de renovatie van de N785 (Schelmseweg/Ringallee). Door zijn toedoen is ook de inspraak van de omwonenden, vooral die van de Meester van Hasseltlaan, in de provinciale plannen verwerkt. Daardoor is ook een samenvoegen van de genoemde laan met de Chopinlaan voorkomen.
  5. Wethouder Arno Adema heeft vooral gewerkt aan het sociale gezicht van Rozendaal: de Wet Maatschappelijke ondersteuning werd op goede wijze in onze gemeente ingevoerd. Halverwege de raadsperiode nam Adema ook nog de portefeuille financiën over van de wethouder van de BGR.
    Vanaf 2015 heeft er een volledige decentralisatie van het Sociale Domein richting gemeente plaatsgevonden. Er wordt momenteel in nauwe samenwerking met de gemeente Rheden gewerkt en er is veel regionaal overleg om zo efficient en effectief mogelijk te werk te gaan.
  6. Veel is er de afgelopen jaren te doen geweest over de bouw van het Integraal Kind Centrum, kortweg de Rozendaalse Dorpsschool. Rosendael ’74 had het standpunt ingenomen dat de beste locatie die aan de Bremheuvel zou zijn. In de raadsperiode 2014-2018 pakte de coalitie R’74 en PAK flink door; de ingezette koers werd gehandhaafd, omwonenden werden betrokken, Hoge Raad procedures werden gewonnen, de bouw kon beginnen! Op 7 januari 2019 werd de nieuwe dorpsschool feestelijk geopend door toenmalig burgemeester J.H. Molenkamp.


Tenslotte: De belangstelling voor het politieke reilen en zeilen in Rozendaal is toegenomen. Daar zijn we als Rosendael ’74 blij mee! We vinden het geweldig als u iets voor onze partij wilt betekenen. Meldt u zich dan bij onze secretaris en we nemen snel contact met u op.

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar