Login

Stem voor daadkracht

Op 16 maart aanstaande zijn er gemeenteraads-verkiezingen. In Rozendaal doen drie lokale partijen mee aan de verkiezingen. Rosendael’74 is de grootste van deze drie partijen. Rosendael’74 maakt al jarenlang deel uit van de coalitie en is daarmee een stabiele factor in het Rozendaalse bestuur. Daar zijn we trots op. U kunt op ons rekenen als het gaat om een hoge kwaliteit van onze leefomgeving met aandacht voor ontmoeting en vitaliteit.

Wij gaan voor het behoud van onze zelfstandigheid, zodat we zelf invloed houden op de kwaliteit van de voorzieningen voor onze inwoners. Daarnaast streven we er naar om lokale belastingen relatief laag te houden. Dat staat of valt bij gezond financieel beleid. Dat is de basis. Op deze website lichten we onze speerpunten voor de komende raadsperiode toe.

Natuur en recreatie

Over één ding zijn alle Rozendalers het eens: wat wonen we toch in een prachtig dorp. Naast het kasteel en de aanwezige monumenten, bepaalt de ons omringende natuur het unieke karakter van Rozendaal. Daar willen we van genieten met in achtneming van de aanwezige flora
en fauna.

 • Nationaal Park Veluwezoom (Posbank) open en toegankelijk voor iedereen! Beperkingen van het “rondje Posbank” voor gemotoriseerd verkeer in de weekenden van april tot en met oktober.
 • Het Rozendaalse Veld blijft hondenlosloopgebied.
 • Nieuwe veilige en duurzame fietspaden in lijn met andere fietspaden in het Nationaal
  Park Veluwezoom.

Energietransitie

De komende jaren is er nog veel te doen om de CO2-uitstoot te verlagen en duurzame energie op te wekken. Dat gebeurt op landelijk en regionaal niveau en ook Rozendalers dragen hieraan hun steentje bij.

 • Transitievisie Warmte tot uitvoering brengen met kleinschalig gebruik van warmtenetten en het individuele gebruik van warmtepompen.
 • Verkenning mogelijkheid plaatsing zonnewand-geluidsscherm langs open stuk snelweg A12. Eigen energiebron en minder verkeerslawaai!
 • Verlengen van de subsidie voor energiemaatregelen.

Veiligheid: zowel in verkeer als thuis

Over één ding zijn alle Rozendalers het eens: wat wonen we toch in een prachtig

We willen ons veilig voelen, zowel thuis als op straat. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Aandacht voor dit thema staat niet voor niets al jaren hoog op de agenda van Rosendael’74.

 • Verbetering van de verkeerssituatie op plekken waar dat nodig is, zoals op de Berg- en Heideweg en de Kraijesteijnlaan. Ook de ontwikkelingen op de Kerklaan blijven wij nauwgezet volgen.
 • Meer aandacht en voorlichting rond cybercriminaliteit zoals phishingmails, Whatsappfraude e.d.
 • Blijvende inzet op inbraakpreventie.

Ontmoeting, verbondenheid en meedoen

De komende jaren is er nog veel te doen

We voelen ons thuis in Rozendaal, we kijken naar elkaar om, we doen actief mee en staan met elkaar in contact. Dat klinkt heel mooi, maar is niet altijd voor iedereen weggelegd. Soms is er iets extra’s nodig van familie, buren, vrienden, vrijwilligers of instanties. Dat maken wij graag mogelijk.

 • Stimuleren van lokale activiteiten gericht op ontmoeting en gezellig samen zijn.
 • Steun voor faciliteiten en particuliere initiatieven die Rozendalers in de gelegenheid stellen gezond
  en mobiel te blijven en zelfstandig
  te blijven functioneren.
 • Samenwerking met Incluzio – dienstverlener in het sociaal domein – om te voorzien in onze
  ‘sociale basis’.

Een leven lang blijven wonen in Rozendaal

In onze gemeente ontbreekt het aan woningen voor ouderen die graag kleiner en levensloopbestendig willen wonen en tegelijkertijd niet weg willen uit Rozendaal. Uit analyse blijkt dat er in Rozendaal tot 2040 nog behoefte is aan circa 10 extra woningen.

 • Nadere uitwerking om in de behoefte aan extra woningen dan wel zorgvastgoed te voorzien.

Een fraai en verzorgd straatbeeld

Rozendaal is een prachtig dorp met een uniek, groen, ruim en historisch karakter. Rosendael’74 doet al jaren haar best om de natuurlijke en groene uitstraling van ons dorp te behouden en maakt zich sterk voor een fraai en verzorgd straatbeeld.

 • Vervangen van asfalt door duurzame klinkers.
 • Extra inzet op het – op natuurlijke wijze – onkruidvrij houden van trottoirs.
 • Aanplant van nieuwe bomen, die goed gedijen bij extreem weer.

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar