Login

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2023


Rosendael ’74 dringt aan op constructieve oplossingen in Algemene Beschouwingen 2023

In de recente Algemene Beschouwingen voor 2023 heeft Rosendael ’74 haar zorgen geuit over de toekomstige financiële situatie van de gemeente Rozendaal. De partij benadrukt echter haar bereidheid om constructief bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen.

De kadernota, die als basis dient voor het gemeentelijke beleid, is ontvangen met waardering voor het werk van het college en ambtenaren. Toch is Rosendael ’74 bezorgd over de financiële toekomst en gelooft niet dat incidentele bezuinigingen voldoende zijn om de stabiliteit van de gemeente op lange termijn te waarborgen.

De partij roept op tot een grondige evaluatie van de financiële situatie en stelt voor om verwachte tekorten tot een maximale onttrekking van € 500.000 per jaar te aanvaarden. Ze zijn ook voorstander van een geleidelijke verhoging van de OZB-tarieven over vier jaar naar het niveau van de gemeente Rheden. Het is daarbij essentieel om de geleidelijke verhoging van de OZB-tarieven aan de bewoners duidelijk uit te leggen, zodat zij begrijpen waarom deze maatregel, net als in andere gemeenten, noodzakelijk is.

Rosendael ’74 richt de aandacht op verschillende gebieden, waaronder het uitbesteden van het Sociaal Domein, digitalisering, samenwerking en kostenbesparing op terreinen zoals groenonderhoud, wegen en vergunningen. Ze benadrukken echter het behoud van persoonlijke dienstverlening en nabijheid voor inwoners.

Daarnaast vraagt de partij om een onderzoek naar de huisvesting van het gemeentehuis, met een focus op verduurzaming en multifunctioneel gebruik van verschillende gebouwen binnen de gemeente. Ze zien kansen om ruimte vrij te maken voor andere bestemmingen.

Rosendael ’74 pleit ook voor een voortvarende aanpak van geschikte woonlocaties, met speciale aandacht voor seniorenwoningen.

Helaas blijft onkruidbestrijding een probleem, en de partij vraagt om een snelle oplossing hiervoor.

In hun afsluitende opmerkingen wenst Rosendael ’74 het college en de ambtenaren succes bij het opstellen van de begroting en benadrukt dat tijdelijke tekorten acceptabel zijn, maar dat er tijdig maatregelen moeten worden genomen om de financiële gezondheid van Rozendaal op de lange termijn te waarborgen.

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen 2023 van Rosendael ’74 is beschikbaar in een PDF-bestand en kan worden nagelezen.

17 september 2023
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar