Login

Coalitie akkoord

Coalitie accoord zoals gesloten tussen Rosendael '74 en het PAK.

Rosendael 74 en PAK Rozendaal sluiten coalitieakkoord

De politieke partijen Rosendael 74 en PAK Rozendaal vormen de komende jaren opnieuw een coalitie in de gemeente Rozendaal. De twee partijen sluiten voor de periode 2018-2022 een coalitieakkoord.

De twee partijen vormden de afgelopen vier jaar al een coalitie. De samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal verliep uitstekend en smaakt naar meer. Ook de verkiezingsuitslag maakt duidelijk dat de Rozendaalse kiezer de resultaatgerichtheid van deze coalitie waardeert.
In het coalitieakkoord noemen de partijen twee speerpunten. Dat is een toekomstbestendige gemeente en een duurzaam Rozendaal.

Zelfstandig Rozendaal

Om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat Rozendaal de steeds verder toenemende opgaven op het gebied van digitale dienstverlening, zorg, duurzaamheid en ruimtelijke ordening oppakt. De twee partijen steunen het reeds ingezette verandertraject voor een toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Ze vinden het ook belangrijk dat dit verandertraject door álle partijen wordt gedragen en ondersteund. Nu de huidige burgemeester per 1 februari 2019 zijn functie zal neerleggen, streeft de coalitie naar een Kroonbenoemde burgemeester op dezelfde datum.

Duurzaam Rozendaal

De twee partijen beseffen dat het een grote opgave is om Nederland duurzaam te maken. Hiervoor is een energietransitie noodzakelijk waaraan de twee partijen graag een bijdrage leveren. Een van de eerste actiepunten is het opstellen van een langetermijnvisie en een concrete uitvoeringsagenda met als doel op de lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal. Ook zijn de twee partijen bereid om hiervoor kennis in huis te halen en investeringen te doen.

Wethouders

De partijen hebben twee wethouders naar voren geschoven. Lijsttrekker Marieke Albricht is namens Rosendael ’74 de kandidaat-wethouder. Zij krijgt onder meer financiën, openbare werken en ruimtelijke ordening in haar portefeuille.
PAK Rozendaal draagt Anton Logemann als kandidaat-wethouder voor. Hij was de afgelopen vier jaar ook al wethouder. In zijn portefeuille zitten onder meer het sociale domein en energietransitie.

23 juli 2019
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar