Coalitie accoord Rosendael’74 en het PAK

  • Versie
  • Downloaden 0
  • Bestandsgrootte 377 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 31 juli 2019
  • Laatst bijgewerkt 11 augustus 2019

Coalitie accoord Rosendael'74 en het PAK

April 2018 - Coalitieakkoord Rosendael ’74 – PAK Rozendaal2 COALITIEAKKOORD ROSENDAEL'74 EN PAK ROZENDAAL – APRIL 2018: Naar een toekomstbestendig en duurzaam RozendaalDe samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal heeft in de afgelopen vier jaar geleid tot daadkrachtige besluiten en concrete resultaten. Mogen we dat als coalitie zeggen als we terugblikken op de vorige bestuursperiode? In ieder geval nam de gemeenteraad van Rozendaal in de periode 2014-2018 een aantal besluiten die voor Rozendaalse begrippen van grote betekenis waren. Te denken valt aan de nieuwbouw van de Dorpsschool (inclusief kinderopvang en gymzaal) en een verkeersveilige oversteek over de Schelmseweg. Er zijn nog vele andere raadsbesluiten genomen, de een belangrijker dan de ander.We staan in dit document niet te lang stil bij het verleden. Er is nog meer te doen. We stellen wel vast dat de samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal uitstekend is verlopen en naar meer smaakt. Ook de verkiezingsuitslag van maart 2018 maakt duidelijk dat de kiezer de resultaatgerichtheid van deze coalitie waardeert.In deze coalitieovereenkomst geven we aan welke speerpunten we belangrijk vinden en hoe we die denken aan te pakken. We kunnen dit niet alleen. We gaan graag in gesprek; met de Raad,met inwoners, professionals in het veld en met maatschappelijke organisaties en staan open voor verbetering

11 augustus 2019
Spring naar toolbar