Login

Goed nieuws over het schoolplein

Goed nieuws over het schoolplein

Komende raadsvergadering gaan we stemmen over de herinrichting van het schoolplein van onze Dorpsschool.

Na de opening van het nieuwe schoolgebouw werd duidelijk dat het binnen weliswaar heel fijn voor elkaar is, maar het schoolplein bracht onze kinderen niet het speelplezier wat er van verwacht werd.  Iets te veel steen en weinig beschutting tegen de zon.  In de afgelopen maanden heeft onze wethouder met haar ambtenaren nauw samengewerkt in een werkgroep met leraren, ouders en omwonenden om tot een verbeterd schoolplein te komen. Er komen meer speeltoestellen en bomen, een z.g.n. belevingstuin en op het dak van de ondergrondse gymzaal komt nu een kunstgrasveldje.  Om de “overlast” van de spelende leerlingen te beperken voor omwonenden wordt het schoolplein aan de zijde van de Kapellenberglaan speelluw gemaakt.   

Het resultaat is voor Rosendael’74 zeer bevredigend, zij het dat onze gemeente voor 90% de kosten moet dragen. Er is wel nog hoop gevestigd op een subsidie t.w.v. EUR 17.000,- vanuit de provincie.

Herinrichting schoolplein door de raad goedgekeurd.

Tijdens de raadsvergadering van 11 februari jl. stemde de coalitie (R’74 en PAK) voor de herinrichting van het schoolplein van de Dorpsschool.
Op korte termijn kan er van start gegaan worden met het ‘vergroenen’ en schaduwrijker maken van het terrein, dat bovendien uitdagender wordt om op te spelen. Er komt ook nog een fraaie ontdektuin met bijenhotels en moestuin. De BGR kon zich niet vinden in dit plan en stemde tegen.
Dank aan de gemeente, dank aan ouders, leerkrachten en omwonenden en niet in de laatste plaats dank aan onze wethouder Marieke Albricht; allen hebben zich ingezet voor dit project! Onze kinderen zullen waarschijnlijk nog voor de zomervakantie met meer plezier en meer schaduw bij school spelen.
Tijdens de vergadering  sprak er een vertegenwoordiger in namens enkele buren van de school over (voornamelijk) de geluidsoverlast die wordt ervaren door de spelende kinderen. Wethouder Albricht gaf aan dat er na de hernieuwde inrichting een akoestisch onderzoek volgt. Eventuele maatregelen om geluidsoverlast te verminderen die daarin worden aanbevolen, zullen met de omwonenden worden besproken

Deze tekening is ook hier de downloaden. Inrichting buitenruimte Dorpsschool

13 februari 2020
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar