Kandidatenlijst

Kandidatenlijst Rosendael '74

Marieke Albrecht-Brinkman (1975)

Ik ben opgegroeid aan de Ringallee, aan de Velpse kant. Sinds 2008 woon ik met mijn man en tweeling (van inmiddels 12 jaar) met heel veel plezier in Rozendaal. Ik heb een achtergrond in het begeleiden van fusies & overnames en werk in dat vakgebied op freelance-basis. Daarnaast doe ik geregeld interimopdrachten op financieel gebied, zoals nu bij Translink (de OV-chipkaart). In mijn vrije tijd loop ik graag hard in het prachtige buitengebied van Rozendaal.
Sinds maart 2010 ben ik raadslid voor Rosendael ’74 waarvan de afgelopen 5 jaar als fractievoorzitter. Als commissielid voor VROM, en als ouder op de Dorpsschool ben ik zeer betrokken geweest bij de nieuwbouw van de school. Fijn dat we dat nu in combinatie met de nieuwbouwwijk De Del kunnen realiseren.
R’74 is mijn partij omdat wij ons allen met hetzelfde enhousiasme inzetten voor Rozendaal. We willen graag iets terugdoen voor dit mooie dorp en doen dat zo constructief mogelijk.

Corine ter Brugge (1958)

Onderzoekend, enthousiast, sportief en verbindend, zo zou ik mijzelf willen omschrijven. Ik ben 33 jaar getrouwd met Hans Speelman en moeder van twee volwassen kinderen. Opgeleid als (kinder)Intensive Care verpleegkundige en Gezondheidswetenschapper. Gedurende mijn carrière in de gezondheidszorg en als ondernemer heb ik altijd initiatieven ontplooid en nieuwe stappen durven zetten. Momenteel ben ik als interimmanager werkzaam in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Ik ben actief geweest voor een landelijke politieke partij, maar heb mij in 2015 aangesloten bij Rosendael ’74. Daar ben ik nu commissielid Sociaal Domein. Ik geniet erg van de diversiteit binnen de fractie van Rosendael ’74. Een combinatie van jeugdigheid en anciënniteit, waarbij we leren van elkaar. Graag zou ik mijn kennis van het brede zorgdomein voor u willen inzetten en als toegewijd raadslid met de portefeuille Sociaal Domein deel uit maken van de Rozendaalse Gemeenteraad

George van Gorkum (1951)

Ik ben geboren in Oudenbosch, maar geen echte Brabander, omdat ik als kind van een beroepsmilitair nooit ergens lang heb gewoond en door het hele land heb gezworven. Ik ben in 1974 getrouwd en met mijn vrouw in Driel gaan wonen. Na 26 jaar zijn we verhuisd naar de toenmalige nieuwbouwwijk “de Kapellenberg”. In mijn carrière als beroepsmilitair heb ik veel ervaring opgedaan in de overheidsfinanciën en interne en externe controle. Naast mijn werk heb ik een jaar of 15 op hoog niveau atletiek bedreven. Momenteel beperk ik mij tot recreatief lopen en fietsen in deze prachtige omgeving. Politiek had nooit mijn interesse tot ik met pensioen ging en gevraagd werd of ik iets wilde betekenen in de politiek van Rozendaal. Dit heeft er toe geleid dat ik inmiddels bijna 4 jaar wethouder ben met o.a. financiën en ruimtelijke ordening in de portefeuille. Ik wil als raadslid en niet als wethouder verder om met mijn vrouw wat meer te kunnen genieten van het gepensioneerde leven. Helemaal stoppen was geen optie, want ik heb in die 4 jaar de politiek leren waarderen, mede door deze energieke en daadkrachtige club mensen van Rosendael ’74. Daarbij wil ik de als wethouder opgedane ervaring op het gebied van de RO gebruiken, omdat op dat gebied grote veranderingen op til staan vanwege de nieuwe omgevingswet.

 

Gert-Jan Willemse (1967)

Ik ben geboren en getogen in Capelle a/d IJssel, onder de rook van Rotterdam. Na een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus en elf jaar in het buitenland ben ik met vrouw en onze 2 meiden sinds 2006 woonachtig in Rozendaal. In mijn dagelijks leven ben ik commercieel directeur bij een internationale zuivelonderneming in Arnhem. Dankzij mijn werk heb ik een flinke dosis ervaring opgedaan in het omgaan met andere culturen en tevens een frisse kijk verkregen op ons doorgaans zo mooie Nederland.
Bestuur en politiek hebben altijd mijn belangstelling gehad. Na 4 jaar Medezeggenschapsraad op de Dorpsschool ben ik actief lid geworden van Rosendael ’74 en inmiddels al weer 5 jaar raadslid met als portefeuille Algemene Zaken en Financiën. Rosendael’74 heeft een hechte en daadkrachtige club mensen in de raad, ik wil daar graag weer deel van uitmaken.
Ik wil mij onder meer inzetten voor:

1. Een resultaat gericht veiligheidsbeleid door de gemeente. In plaats van allemaal rolluiken, hekwerken of alarminstallaties te plaatsen moet de gemeente alles in het werk stellen om inbraken te voorkomen.

2. Ook verkeersveiligheid staat hoog op mijn agenda.Een verstandig energietransitie-beleid dat leidt tot minder afhankelijkheid van buitenlands gas en olie en ook de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Ronald de Jonge (1970)

Alweer 18 jaar geleden ben ik met mijn vrouw Sandra vanuit Arnhem in Rozendaal gaan wonen. Samen waren we het al vrij snel eens over onze toekomst: uit dit mooie dorp gaan we nooit meer weg. Naast mijn werk als partner bij een regionaal accountantskantoor vervul ik mijn vrije tijd o.a. met andere bestuurlijke functies en loop ik graag hard in de natuur. Eind 2014 is er zelfs een KNAU gecerticificeerde en door Natuurmonumenten uitgezette trimronde in het Rozendaalse bos naar ons vernoemd (Rondje RoSa). Hier zijn mijn sportieve vrouw en ik erg trots op ! Sinds eind 2013 ben ik verbonden aan Rosendael ’74 waarvan eerst als commissielid Algemene Zaken & Financiën en sinds het afgelopen jaar als raadslid. Rosendael ‘74 is een partij die bruist van de energie en waarbij de gehele fractie een enorm verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor de leefbaarheid en zelfstandigheid van dit mooie kasteeldorp. Ook de aankomende vier jaar hoop ik hier mijn steentje in bij te kunnen dragen

Hein Hoek (1945)

Mijn vrouw Ina Mia en ik zijn ruim vijf jaar geleden, na 20 jaar in Frankrijk en België, op Rozendaal komen wonen en we voelden ons hier erg snel thuis. Zeker toen ik kennismaakte met Rosendael '74 op één van de ontmoetings-momenten op zaterdagochtend bij de papiercontainer. Enthousiaste en gedreven jonge mensen, zo merkte ik. Snel vond ik er mijn plaats, eerst als invaller voor de commissie Sociaal Domein en later als commissielid voor VROM. Vooral Milieuzaken in de meest brede zin interesseert me. Ik kan met mijn twee specifieke achtergronden als oud-marineofficier en als filosoof de fractie goed ondersteunen en ik wil graag weer vier jaar als commissielid meedraaien. Om zo mee te helpen om ons mooie Rozendaal die mooie gemeente te laten blijven!

Kyra Jurriëns (1977)

In april 2017 ben ik, samen met mijn vriend Harald, in Rozendaal komen wonen. Ik ben opgegroeid in Dieren met mijn ouders, zus en broertje en kende Rozendaal vooral van de Bedriegertjes, het snelle tellen van de stemmen bij verkiezingen en de groene, hardloopvriendelijke omgeving. In mijn rol als commissielid voor Rosendael'74 zie ik wat er nog meer speelt in onze gemeente en kan ik daaraan, met mijn kritische blik en enthousiasme, een positieve bijdrage leveren. Ik werk als adviseur JOGG-aanpak voor een organisatie die zich inzet om een omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Gezonde keuzes zijn de normaalste zaak van de wereld. Denk bijvoorbeeld aan veilig wandelen of fietsen naar school, voldoende groen en plekken om te spelen, fruit op school en ook aandacht en zorg voor kinderen die al overgewicht hebben. Mijn werk heeft me veel geleerd over hoe de gemeentelijke structuur in elkaar zit. Zelf ook gezond? Ik probeer regelmatig te tennissen en hard te lopen. Gezond eten is wel eens een uitdaging. Ik hou van lekker uit eten gaan en met druk werk is een snelle maaltijd geen uitzondering. Dus het kan altijd beter. Het sociaal domein heeft mijn specifieke aandacht. Wij hebben het goed in Rozendaal, maar ook wij kennen inwoners die net even dat extra zetje nodig hebben om optimaal zelfstandig te kunnen leven en functioneren. Ik wil me daar graag hard voor maken. Net als voor veiligheid en de mooie plekken die Rozendaal rijk is.

 

Arno Adema 1941

Na mijn pensionering bij Defensie ben ik in 1999 op Rozendaal gaan wonen in de wijk Kapellenberg. Ik ben lid geworden van Rosendael ’74 in 2005 en ben na een klein jaar commissielid te zijn geweest wethouder geworden. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen voor een nieuwe school en de bouw van woningen op de Del. Ook zorg, welzijn, werk en jeugd behoorden tot mijn brede portefeuille en vroegen veel aandacht vanwege de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast ben ik namens Rozendaal lid geworden (en later voorzitter) van een externe werkgroep, die de kwaliteit van het bestuur moest beoordelen, teneinde vast te stellen of Rozendaal zijn zelfstandigheid mocht behouden. Op basis van het eindrapport van deze werkgroep is door de provincie besloten dat Rozendaal haar zelfstandigheid kon behouden. Ik heb mijn werk voor Rosendael ’74 en dus voor Rozendaal met plezier gedaan en ik ben in totaal acht jaar wethouder in Rozendaal geweest. Acht jaar van inzet voor ons mooie dorp, voor onze mooie gemeente en nog steeds actief voor Rosendael ’74. Een partij van betrokken en enthousiaste mensen, jongeren en ouderen, die zich voor Rozendaal willen inzetten.

 

 

Ingrid Alberda van Ekenstein-Dijkstra (1954)

Sinds 1988 woon ik op het mooie Rozendaal. Met veel plezier heb ik namens Rosendael ’74 in een raadscommissie en 8 jaar in de Raad gezeten waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Het is fijn te zien hoe onze Wethouder en Raads- en Commissieleden met veel enthousiasme en kundigheid zich de afgelopen 4 jaar hebben ingezet voor onze prachtige zelfstandige Gemeente. Als Bestuurslid van Rosendael ’74 ben en blijf ik zeer betrokken bij de lokale politiek

Martin Tuit (1946)

Ik ben Martin Tuit en woon sinds 1970 in Rozendaal. Ik ben twee periodes raadslid geweest. Aanvankelijk met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, later ook die van het Sociaal Domein (2006-2014). Inmiddels ben ik vier jaar secretaris van de partij. Als mede-oprichter ben ik vanaf het eerste uur bij de partij betrokken. Eerst als lid van de stuurgroep Rosendael ’74, later in de kiesvereniging Rosendael’74. Ik heb het volste vertrouwen in de kundigheid en de gedrevenheid van de huidige generatie raadsleden!

Spring naar toolbar