Login

Marieke neemt afscheid

Afscheid met foto boek vol herinneringen

Na 8 jaar raadslidmaatschap (waarvan 6 jaar als fractievoorzitter) en 3 jaar als wethouder besloot Marieke Albricht-Brinkman in februari 2021 om haar carrière niet langer als wethouder, maar in het bedrijfsleven, voort te zetten. Heel jammer voor Rosendael ’74, maar we hadden wel begrip voor haar keuze om haar maatschappelijke loopbaan verder in te richten. Gelukkig vonden we in Simon Warmerdam een uitstekend opvolger.
Op 27 mei jl. hebben raads-en commissieleden en het bestuur op gepaste wijze afscheid genomen van Marieke . Ondanks de coronamaatregelen werd het een mooie middag. Creatievelingen binnen onze partij hadden een mooi fotoboek samengesteld en ook kreeg Marieke als dank voor alles wat zij voor R’74 heeft betekend een mooi glaswerk van een Zweedse kunstenaar. Tijdens de raads- en B&W periode van Marieke zijn er belangrijke beslissingen genomen en tot uitvoer gebracht. We zullen er enkele aanstippen:
– de vorming van een eerste coalitie met het PAK in 2014. Op de foto: de ondertekening van het coalitie akkoord in de zon plaatsvond.
– in datzelfde jaar vierde Rosendael ’74 haar 40-jarig bestaan.

  • In 2018 werd een start gemaakt met de bouw van de nieuwe Dorpsschool. Voorafgaand hieraan werd er naarstig gezocht naar de beste locatie. R’74 was blij dat er een einde kwam aan een onrustige periode. Een aantal leden van Rosendael ’74 was wel genegen om met de werkzaamheden te helpen……

In 2018 staat ie er! Het is een prachtige, moderne en energiezuinige school geworden.

De oude dorpsschool is gesloopt en op het terrein zullen 8 levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd.

  • In Marieke’s periode als raadslid en wethouder werd er gestart met de verkoop van twee monumentale en markante gebouwen in Rozendaal; de Molenschuur en de oorspronkelijke openbare lagere school van Rozendaal, de Torckschool.

Inmiddels is de nieuwe wethouder Simon Warmerdam al enkele maanden in functie, tot ieders tevredenheid. Tot slot nogmaals een oprecht ‘dank je wel’ van ons allemaal aan Marieke voor alles wat zij voor Rozendaal en de Rozendalers heeft gedaan. We wensen haar heel veel succes toe in haar maatschappelijke loopbaan.

2 juni 2021
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar