Login

Open brief aan leden MR en OR van Dorpsschool Rozendaal

Geachte MR en OR leden van de Dorpsschool,

Afgelopen November hebben de kinderen uit Rozendaal en Velp hun nieuwe gebouw aan de Akkerlaan mogen innemen; wat een feest! Eindelijk.

Vanuit onze partij, Rosendael ’74, en onze coalitiepartner het PAK zijn er veel uren besteed en lastige beslissingen genomen om tot realisatie van deze nieuwbouw te komen. Dit verhaal is bij de meesten van u wel bekend.

De reden voor deze mail aan u is de volgende: wij krijgen berichten van bezorgde ouders dat de oversteek bij de Schelmseweg tot onveilige situaties voor de kinderen leidt. Het aantal kinderen die de oversteek maken is toegenomen nu de school aan de andere kant van deze provinciale weg staat.

Uit de afgelopen 10 jaar is wel gebleken dat de provincie maar moeilijk te sturen is als het gaat over haar weg. B&W van Rozendaal hebben met veel moeite medewerking verkregen om de nieuwe oversteek te creëren. Ook nu is B&W bezig om met de provincie te bekijken wat er verbeterd kan en mag worden. Als wij onze zin krijgen worden er extra waarschuwingsborden of lichten (zoals b.v. “let op: school!”) geplaatst, maar dat is helemaal niet zeker wegens de opstelling door de provincie (en niet B&W van Rozendaal).

Derhalve onze oproep aan u allen om op korte termijn een besluit te nemen of de ouders van de Dorpsschool zelf ook een bijdrage willen leveren aan de veiligheid van hun kinderen op weg naar school. De meeste eenvoudige en effectieve oplossing zijn o.i. klaar-overs bij de bewuste oversteek. Dit is een beproefde methode en is bij wijze van spreken al met 10 ouders samen met (een van) hun kinderen (wel 9 of 10+ jaar oud) te organiseren (ofwel 1 beurt per week). Wij begrepen vanuit B&W dat er al een klaar-overpakket beschikbaar is bij onze buurgemeente Rheden. Een klaar-overschema zou binnen 30 dagen te realiseren moeten zijn. Waar een wil is …

Vanuit het schoolbestuur begrepen we echter dat zij de organisatie en uitvoer van klaar-overs niet zien gebeuren. Wij willen u met klem vragen om onze oproep intern te bespreken en vanuit de MR en/of OR en de ouders ook tot daden over te gaan! Mede dankzij uw inzet wordt de huidige situatie minder gevaarlijk dan hoe deze nu dagelijks wordt ervaren door ouders en kinderen. Met alleen klagen komen wij niet verder.

Namens Rosendael ’74,

Corine ter Brugge
Ronald de Jonge
Gert-Jan Willemse

21 mei 2021
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar