Login

Aanvulling op onze open brief aan leden MR en OR van Dorpsschool Rozendaal

De medezeggenschapsraad, ouderraad en directie van de Dorpsschool hebben – na ontvangst van onze open brief over de situatie bij de oversteek aan de Schelmseweg – direct gereageerd en gevraagd om een gesprek met onze fractie.

Bovengenoemde partijen geven aan tot op heden weinig reacties of vragen van ongeruste ouders over de oversteek te hebben ontvangen, maar wilden wel graag meer achtergrondinformatie over de situatie, gemaakte keuzes in het verleden, reeds genomen acties en de status daarvan.

Het gesprek met R’74 heeft op dinsdag 5 februari jl. plaatsgevonden. We hebben in het gesprek aangegeven dat de gemeente, in overleg met de Provincie, momenteel druk doende is om de attentiewaarde van de oversteek te verhogen. Daarnaast hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de te nemen stappen en een handig tijdsbestek waarop acties en aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Het lijkt logisch om de evaluatie van de verkeerssituatie rond de school, in de wijk en bij de oversteek – die uiterlijk in mei van dit jaar gedaan wordt – af te wachten en op basis van de aanbevelingen eventuele aanvullende handelingen te doen. Dat kan de inzet van klaar-overs zijn, maar het kunnen ook andere maatregelen betreffen.

We houden u op de hoogte: wordt vervolgd!

15 juli 2019
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar