Login

Raadsvergadering van 26 mei 2020

Verslag van een bijzondere raadsvergadering

Beste Rozendalers,

In deze bijzondere coronatijd gaan sommige dingen gewoon door. Nou ja, gewoon… Dinsdag 26 mei jl. was het weer tijd voor de gemeenteraad om te vergaderen, nog niet op het gemeentehuis maar vanuit huis, via een digitaal vergaderplatform (videobellen). Zo gewoon was het dus niet! Door een spoedwet kunnen we als gemeente nu digitaal besluiten nemen, dat kon voorheen niet. Maar een ieder die wel eens een “Zoom-vergadering” heeft bijgewoond weet dat het best een klus is om vier vergaderingen (drie vergaderingen van de commissie van advies en een raadsvergadering), in verschillende samenstellingen, achter elkaar te houden en dan ook nog ordentelijk tot besluitvorming over te gaan. Een hele opgave voor de voorzitters en deelnemers, maar het is gelukt!

In deze vergadering was een hoofdrol weggelegd voor de portefeuille ruimtelijke ordening. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Deze zou van kracht worden op 1 januari 2021 maar dit is onlangs door het Rijk uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit geeft ons meer tijd, maar er moet ook nog heel veel gebeuren! In de commissievergadering is het zogenaamde ‘Ambitiedocument’ besproken, waarin in grote lijnen de ambitie van Rozendaal in het kader van de Omgevingswet is weergegeven. In de raadsvergadering van 7 juli zal dit document worden vastgesteld. De volgende stap is om een Omgevingsvisie op te stellen voor onze gemeente.

Tijdens de raadsvergadering kwamen ook twee herziene bestemmingsplannen aan de orde. Als eerste het bestemmingsplan voor geheel Rozendaal. Dit betreft een actualisatie van het huidige bestemmingsplan, waarmee het bestemmingsplan ‘Omgevingswet-proof’ is gemaakt. Weer een stapje verder in de voorbereidingen voor de Omgevingswet, waarmee alle partijen hebben ingestemd.

Impressie Steenhoek

ls tweede het bestemmingsplan Steenhoek, het perceel van de oude Dorpsschool. Op deze plek komen 8 levensloopbestendige, duurzame woningen. De foto geeft een goede illustratie van dit mooie project. Getuige een aantal zienswijzen en insprekers in de raadsvergadering zijn niet alle omwonenden even gecharmeerd van het plan. Dat is jammer. We hebben in overleg met de omwonenden de kaders voor het project bepaald, desondanks is een aantal omwonenden het niet eens met de nieuwbouw. Wij realiseren ons dat het bijna onmogelijk is om een plan te maken waar iedereen enthousiast over is. Rosendael ’74 en het PAK zijn dat zeker wel en stemden in met de herziening van het bestemmingsplan waardoor de ontwikkeling nu verder kan en geen vertraging oploopt. De BGR stemde tegen.

Aan het einde van de vergadering werd door alle partijen een motie aangenomen met het verzoek aan het college om verkeerstechnische oplossingen voor de Kerklaan aan te dragen om deze weg veiliger te maken, of zoals onze fractievoorzitter Corine ter Brugge het verwoordde: “om van de race-baan weer een Kerk-laan” te maken. Hier gaat het college mee aan de slag.

Kortom, ook de komende periode is er nog voldoende werk aan de winkel voor de afdeling ruimtelijke ordening op het gemeentehuis!

P.S. We hebben nog niet voldoende aanmeldingen voor het aanleggen van glasvezel in Rozendaal. De deadline voor het inschrijven op kosteloos glasvezel is verschoven naar 22 juni (daarna betaalt u enkele honderden euro’s per aansluiting). Meld u dus alsnog aan op www.glasvezelbuitenaf.nl, zodat we samen op weg gaan naar een toekomstbestendig Rozendaal mét glasvezel!

Met vriendelijke groet,
Marieke Albricht-Brinkman
Wethouder gemeente Rozendaal namens R´74

21 mei 2021
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar