Login

Rosendael ’74 in gesprek met bewoners

Op zaterdag kwam de partij Rosendael ’74 in actie door gesprekken te voeren met bewoners bij de papiercontainer. Hierbij werden verschillende thema’s besproken, zoals behoud van natuur en recreatie en ideeën ten aanzien van levensloopbestendige woningen.

Ondanks de motregen was het een aangename ochtend vol betrokkenheid en constructieve gesprekken tussen Rosendaal’74 en de bewoners.

Rosendael ’74 streeft ernaar een goed luisterend oor te zijn voor alle onderwerpen die leven onder inwoners.

1 juli 2023
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar