Login

STEMVERKLARING R’74

Rozendaalse veld
Rozendaalse Veld

STEMVERKLARING R’74

Rosendael’74 stemt voor vaststelling van het Masterplan Veluwezoom
en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma, evenals voor de aan de
plannen verbonden kredieten.

Het Masterplan is een uitwerking van het februari jl. door de raad
goedgekeurde Principeplan Scenario D en sluit daar in de doorwerking
naar onze mening uitstekend op aan.

Het door PAK ingediende amendement komt overeen met het
amendement zoals in Rheden door de raad is goedgekeurd. Het
amendement is niet gebaseerd op nieuwe feiten of voortschrijdend
inzicht.

Wij zien om die reden geen aanleiding om nu al van het
oorspronkelijke plan af te wijken en ondersteunen het amendement
daarom niet. Wij willen nl. niet nu al vooruitlopen op de in het proces
voorziene evaluatie naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk.


Hoewel wij dit amendement niet ondersteunen, hechten wij wel aan
de goede relatie met de gemeente Rheden en Natuurmonumenten.


Wij adviseren het college dan ook om in de nadere uitwerking van het
Masterplan en het Uitvoeringsplan deze relatie te respecteren.
Immers, ook met het amendement blijft de kern van scenario D zoals
door Rosendael ’74 ontwikkeld, recht overeind.

14 februari 2023
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar