Login

Voorstel R’74 inzake het Masterplan Veluwezoom.

Voorstel R’74 inzake het Masterplan Veluwezoom.

De afgelopen periode heeft Rosendael’74 zich verdiept in het Masterplan Veluwezoom. Informatiebijeenkomsten werden bijgewoond, scenario’s zijn doorgenomen en we hebben de meningen opgehaald van een representatieve groep Rozendalers. Hieronder verwoorden wij ons standpunt.

Rosendael’74 vindt het volledig afsluiten van Nationaal Park Veluwezoom te ingrijpend en niet nodig. Rosendael’74 heeft een alternatief voorstel.

Onze argumenten:

A. De onderbouwing voor volledige afsluiting, met name kijkend naar de impact van het verkeer op de biodiversiteit en natuur, is mager. Het verkeer op de A50 en A12, de veeteeltbedrijven in Gelderland en Brabant en de industrie in het Ruhrgebied hebben veel meer invloed op de flora en fauna op de Posbank, dan de auto’s die over de Posbank heen rijden. Ook bij afsluiting komt autoverkeer naar de parkeerplaatsen in onze dorpen. Wij zien geen significant verschil. Daar komt bij dat er in de toekomst meer elektrisch wordt gereden. Ook volgen wij de recreatiezonering van de Provincie waarbij de Provincie de Posbank kwalificeert als zone A; recreatiegebied, en niet als kwetsbaar natuurgebied.

B. In het Masterplan kunnen we lezen dat op piekmomenten 88% van de motoren en 40% van de automobilisten naar het gebied komen om een ‘rondje Posbank’ te rijden. De drukte concentreert zich bovendien tijdens de zonnige weekenden gedurende de periode april tot en met oktober. Geen ‘rondjes’ meer voor motoren en rallyrijders zal naar onze mening de geluids- en verkeersoverlast fors verminderen. Dit kan ook bereikt worden door andere maatregelen te treffen. Volledige afsluiting zien wij als een paardenmiddel en onnodig. Doordeweeks is het rustig in het gebied. Door slimme afsluiting van bepaalde wegdelen wordt het alleen mogelijk om naar boven te rijden en weer terug. Bestaande parkeerplaatsen blijven in het hele gebied bereikbaar, maar het ‘rondje rijden’ wordt onmogelijk. Doordeweeks houden we het Nationaal Park Veluwezoom open voor gemotoriseerd verkeer.

C. Met volledige afsluiting (scenario C) wordt een belangrijk stuk recreatie voor de mensen onmogelijk gemaakt. De meeste bezoekers van de Posbank, voornamelijk Gelderlanders, komen een aantal keren per jaar en sommigen zelfs een paar keer per maand even een wandeling maken en van het uitzicht genieten. Scenario C betekent betalen voor parkeren en naar verwachting ook betalen voor een busje naar boven. Wij voorzien mensen wachtend in een rij, mensen die veelal slecht ter been zijn en op deze manier hun ‘uitje in de natuur’ vaarwel moeten zeggen. Daarvan zijn wij absoluut geen voorstander. En wat wordt de volgende stap? In Wolfheze wil Natuurmonumenten een deel van de wandelpaden afsluiten.

WAT DAN WEL?

-Rosendael’74 ziet alternatieven om het rijden van een ‘rondje Posbank’ door gemotoriseerd verkeer op piekmomenten te voorkomen. Door wegdelen af te sluiten is het wel mogelijk om naar de parkeerplaatsen in het park te rijden, maar niet om een rondje te maken (schematische weergave zie foto).

-Rosendael’74 is dus voorstander van partiële afsluiting van het Nationaal Park Veluwezoom, zie voorgaand punt, echter alleen tijdens drukke weekenden in de periode april tot en met oktober.

-Maximale snelheid in het gebied wordt 30 km/uur.

-Rosendael’74 is tegen afsluiting van het Rozendaalse veld. Het Rozendaalse veld heeft een belangrijke sociale functie voor veel inwoners. Daarnaast is afsluiting van de toegangsweg in strijd met de voorwaarden uit de schenkingsakten uit 1917 en 1921 van de Geërfden van Velp.

-Gefaseerd doorvoeren van maatregelen, evaluatie en het meten van de effecten van de maatregelen vinden wij van belang. Als onze maatregelen op termijn niet het gewenste effect hebben, dan kan wat ons betreft opnieuw bekeken worden wat vervolgens zinvol is om te doen.

-Rosendael’74 is geen voorstander van betaald parkeren in het hele gebied.

11 oktober 2021
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar