Login

11

jul'21

Algemene beschouwingen 2021 bij kadernota

Rozendaal, 6 juli 2021 Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders, Een nieuwe zomer, een nieuw begin, na een heftig coronajaar. De mondkapjesplicht is een week geleden afgeschaft, we mogen weer vrienden uitnodigen thuis en we kunnen heel voorzichtig weer naar het buitenland reizen. Ik wil allereerst mijn dank uitspreken aan burgemeester, wethouders en alle ambtenaren voor hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar waardoor wij ons werk als raads- en commissielid naar behoren konden blijven uitvoeren, ondanks de lockdownmaatregelen. Raadsvergaderingen en raadsinformatieavonden verliepen via Zoom, eerst wat onwennig maar al gauw verliepen ze gesmeerd. Toch is het geweldig dat we elkaar nu weer als vanouds echt in de ogen kunnen kijken

Read More

11

jul'21

Algemene beschouwingen 2020

Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders, Een nieuw virus heeft sinds maart dit jaar een grote impact op ons leven. Om een te grote druk op de gezondheidszorg te voorkomen, hebben we te maken met ´lock down´ maatregelen, waarbij 1,5 meter afstand houden één van de belangrijkste is. Daarom zijn we vanavond in het Huis der Provincie, waar ruimte is en waar we onze vergadering toch fysiek kunnen laten plaatsvinden. Wij danken de Provincie hartelijk voor deze gastvrijheid. De Algemene Beschouwingen zullen in het vervolg niet meer in november plaatsvinden maar in juli, tijdens de behandeling van de Kadernota. Daarom hoort u vanavond een korte versie van de Algemene Beschouwingen van Rosendael’74.

Read More

09

jul'21

Algemene beschouwingen 2019

Voorzitter, vandaag houden we voor de eerste keer de algemene beschouwingen met u, burgemeester Weststeijn, als voorzitter. Rosendael ’74 wil …

Read More

31

jul'19

Algemene beschouwingen 2018

Inleiding Dit zijn de eerste algemene beschouwingen sinds het aantreden van de nieuwe raad en college in april jl. Het …

Read More
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar