Kerst2017

Rosendael '74 is één van de drie lokale politieke partijen in Rozendaal

Nieuws

Algemene beschouwingen 2016

Op 1 november werden de Algemene Beschouwingen gehouden.

De algemene beschouwingen zijn voor Rosendael '74 het moment om kritisch te kijken hoe het gaat met onze gemeente.

Daarbij staan twee vragen centraal:

 • Staan we waar we zouden willen staan? en
 • Gaat het zoals we zouden willen dat het gaat?

In de beschouwingen van dit jaar werden de volgende hoofdpunten behandeld:

 

De volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen kunt u hier terug lezen.

Downloaden kan ook:  pdfVolledige tekst van onze Algemene beschouwingen 2016.pdf

 

Flyer september 2016

IMG 5237 1

Vlnr: Hein Hoek, Corine ter Brugge, George van Gorkum (wethouder), Marieke Albricht (fractievoorzitter),
Ronald de Jonge, Martinique Visser, Gert-Jan Willemse.

 

Beste Rozendalers, De zomer loopt op zijn eind, dat betekent dat de coalitie van Rosendael ’74 en PAK nu al ruim twee jaar aan het bouwen is aan Rozendaal. Wij geven u graag een inkijkje in wat onze coalitie in deze periode bereikt heeft: 

 • Op de locatie De Del is de bouw van de nieuwe woonwijk gestart. De verkoop van de percelen gaat tot nu toe sneller dan verwacht. Wij hopen eind dit jaar de eerste nieuwe bewoners te mogen begroeten.
 • De decentralisaties in het sociale domein zijn in Rozendaal tot nu toe probleemloos verlopen en we zijn goed binnen begroting gebleven. In de nabije toekomst kan meer onzekerheid ontstaan, maar wij vertrouwen erop dat we door de goede samenwerking met buurgemeenten ook komende veranderingen kunnen beheersen.
 • De gemeente is financieel zeer gezond. De reserves en voorzieningen zijn de laatste jaren verder gegroeid tot ruim 8 mln €. Onvoorziene tegenslagen kunnen daardoor goed worden opgevangen. Onze R’74 wethouder, George van Gorkum, zal dit bewust voorzichtige beleid voortzetten.
 • De bouw van de nieuwe Dorpsschool is voortvarend aangepakt. Er is een prachtig en duurzaam ontwerp gemaakt, een degelijke aannemer geselecteerd en op korte termijn wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Hopelijk kunnen de Rozendaalse kinderen in 2018 naar deze nieuwe, moderne en duurzame school verhuizen.
 • Rosendael ’74 heeft veiligheid al jaren als speerpunt en ook dit jaar zien we dat Rozendaal steeds veiliger wordt. Preventie is zeer belangrijk bij het voorkomen van inbraken en dus zal R’74 de veiligheid van Rozendaal hoog op de politieke agenda houden!
 • Op 7 mei jl. is in samenwerking met een aantal enthousiaste dorpsgenoten een zeer geslaagd Gi’Rozendaal fietsevenement georganiseerd. Veel Rozendalers hebben deelgenomen aan fietstochten voor jong en oud in een uitermate gezellige sfeer, met als afsluiting een gezamenlijke BBQ. De gemeente was actief ondersteunend en betrokken.
 • Naast communicatie via In de Roos gaat het huidige college in gesprek met haar inwoners. Over de bouw van de nieuwe school worden regelmatig informatieavonden georganiseerd. Kort geleden heeft het college een bijeenkomst met jongeren uit de gemeente georganiseerd om hun behoeftes in kaart te brengen. Deze geslaagde avond zal zeker nog een vervolg krijgen.

 

Footer

Gemeente Rozendaal bij Radio 1: reporter

Op zondag 13 maart jl. werd op Radio 1 bij de rubriek Reporter Radio een uitzending gewijd aan burgerparticipatie.
Hierbij kwam onder andere de nieuwbouw van de Dorpsschool Rozendaal aan de orde.

Wethouder Logemann van de gemeente Rozendaal en Daisy van der Wagen van wijkcomité De Del zijn hiervoor geïnterviewd.
Wilt u de reportage terugluisteren? Klik dan hier.

Nieuwjaarsflyer 2016

Foto2016In het afgelopen jaar zijn er voor Rosendael ’74 een flink aantal stappen gezet op weg naar de nieuwe Dorpsschool. November j.l. ontving Rozendaal het positieve bericht van de Raad van State dat de woningbouw op de Del door mag gaan. Dat houdt in dat projectontwikkelaar Credo kan beginnen met de verkoop van huizen en kavels, waarmee tegelijkertijd de financiering van de nieuwe school voor het grootste deel is verzekerd. Daarnaast is er een besluit genomen over het verkeersplan rondom de nieuwe Dorpsschool, inclusief een verkeersveilige oversteek op de Schelmseweg. R’74 kijkt er naar uit om in 2017, of op zijn laatst 2018, de deuren te openen van een prachtig nieuw schoolgebouw!


Op 1 januari 2015 heeft het Rijk belangrijke sociale taken op het gebied van thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, jeugdzorg, etc. overgedragen aan de gemeenten. Rozendaal heeft, als kleine gemeente, deze (wettelijke) taken ‘uitbesteed’ aan haar buurgemeente Rheden. Gelukkig verloopt de praktische uitvoering van dit omvangrijke en risicovolle proces tot nu toe naar tevredenheid.


En tenslotte: de veiligheid, al jaren een belangrijk speerpunt voor R’74. De cijfers van afgelopen jaar laten zien dat de criminaliteit in onze gemeente wederom gedaald is! Ook iets om trots op te zijn.


Al met al kijkt R’74 terug op een zeer succesvol politiek jaar en durven wij vooruit te blikken op een veelbelovend 2016. We hopen u komend jaar weer te ontmoeten en te spreken.

R’74 kan uw hulp en steun gebruiken. Heeft u belangstelling voor lokale politiek of wilt u iets doen voor ons prachtige dorp? Wordt lid! Meld u aan.

Footer

Uitspraak Raad van State op 11 november 2015

Rozendaal mag bouwen op De Del

Woensdag 11 november 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de nieuwbouwplannen op De Del. De RvS heeft de gemeente Rozendaal in het gelijk gesteld en geeft akkoord op de nieuwbouwplannen. 

Hiermee is de financiering voor de nieuwbouw van de Dorpsschool veilig gesteld.

Voor de uitspraak van de Raad van State, klik hier

Zie ook het bericht op de website van de Gemeente Rozendaal.

Algemene beschouwingen 2015

Op 3 november werden de Algemene Beschouwingen gehouden.

De algemene beschouwingen zijn voor Rosendael '74 het moment om kritisch te kijken hoe het gaat met onze gemeente.

Daarbij staan twee vragen centraal:

 • Staan we waar we zouden willen staan? en
 • Gaat het zoals we zouden willen dat het gaat?

De volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen kunt u hier terug lezen.

 

ALV 2015

Op 9 december houdt Rosendael '74 zijn Algemene Leden Vergadering.

Zie verder Algemene Leden Vergadering

Presentatie nieuwbouw Dorpsschool 21 oktober 2015

Op 21 oktober jl heeft het bouwteam van de nieuwe dorpsschool tijdens een drukbezochte voorlichtingsavond haar plannen gepresenteerd in ‘t Rhedens.
Bent u ook benieuwd naar de plannen?

Presentatie Informatieavond 21 oktober 2015

 Klik dan op de afbeelding voor de presentatie.

 


Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Een antwoord op al uw vragen over de nieuwe Dorpsschool en de woningbouw op de Del.

 • 1. Aanleiding

  Het is onrustig in ons mooie dorp Rozendaal.

  De onrust komt vooral door de plannen voor de bouw van een nieuwe dorpsschool.
  De één vindt dat juist prima; een mooie, nieuwe dorpsschool in de kern van Rozendaal, waar kinderen, dichtbij huis, goed onderwijs krijgen. Een school met eigen parkeerplaatsen, een kiss-and-ride zone en waar het gemotoriseerd verkeer en fietsers zo goed mogelijk worden gescheiden.
  De ander vreest juist overlast van dit haal- en brengverkeer.
  Rosendael ’74 vindt het belangrijk dat de feitelijke informatie duidelijk wordt gecommuniceerd met u, inwoner van Rozendaal.

  En mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan zullen we die uiteraard graag persoonlijk beantwoorden.

 • 2. Duidelijke en complete uitleg in twee stappen.

  Rosendael ’74 wil graag duidelijkheid geven. Niet alleen over de bouw van onze nieuwe dorpsschool, maar ook over de verkeersafwikkeling ervan, de huizenbouw op de Del en hoe we een en ander gaan financieren. We doen dit in twee stappen:

  • Verkorte uitleg, voor de lezer met minder tijd;
  • Uitgebreidere uitleg meer in detail. Klik dan op [Lees meer]
 • 3. Waarom een nieuwe school?

  De huidige Dorpsschool op de Steenhoek is ruim 40 jaar oud en in verval. Verbouwen is geen optie omdat het huidige gebouw al te klein is voor leerlingen van groep 1 t/m 8; de kleuters zitten nog steeds in een noodgebouw aan de Egmondstraat. Ook kan er geen gymzaaltje worden gebouwd. Het verkeer zorgt vier keer per dag voor overlast bij de school en de omliggende straten omdat er geen parkeergelegenheid is op het eigen perceel en te weinig in de omliggende straten.

  Lees meer

  In 2005 heeft de gemeenteraad besloten niet te kiezen voor renovatie maar een nieuw schoolgebouw te bouwen, zodat aan alle moderne wensen kan worden voldaan. Er is een programma van eisen opgesteld waarbij naast de reguliere klaslokalen voor 224 kinderen (er zitten nu 250 kinderen op de dorpsschool) ook ruimte is gereserveerd voor kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Onafhankelijk onderzoek, specifiek voor onze regio, naar de demografische ontwikkelingen in Rozendaal geeft aan dat er nog geen afname van schoolgaande kinderen wordt voorzien. Naar verwachting zal de school voorlopig nog een wachtlijst hebben.

 • 4. Hoe groot wordt die nieuwe school?

  De gemeenteraad heeft al eerder besloten om toekomstbestendig en duurzaam te bouwen en ruimte te bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De Dorpsschool zal maximaal 224 leerlingen krijgen (8 groepen van 28 kinderen). Er komen 8 lokalen voor groep 1 t/m 8 en een gymzaaltje. Daarnaast is er ruimte voor een peuterspeelzaal en kinderdagopvang.

  Lees meer

  Het programma van eisen komt dan op 2.034m², netjes binnen de wettelijke kaders. Het speelplein voor de kinderen zal 1.032m² bedragen. Voor de ongeveer 165 fietsen is een stalling nodig van 249m². Voor een kiss-and-ride zone en parkeerplaatsen voor de ouders (minimaal 29) en personeel (10) wordt gerekend met 985 – 1.525m². In het totaal is er dan tussen 4.300 en 4.840m² nodig om de nieuwbouw te realiseren. Dit is heel goed inpasbaar op de locatie Bremheuvel.

 • 5. Waarom een gymzaal?

  Bewegen is nodig. In de huidige situatie krijgen de kinderen slechts één maal in de week gym, omdat er in Velp geen gymlokalen beschikbaar zijn voor leerlingen van de Dorpsschool. Ze worden al meer dan 6 jaar één maal in de week (i.p.v. 2x) met een bus naar de Steeg gebracht voor een uur gym.

  Lees meer

  Volgens richtlijnen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding (KVLO) zijn de afmetingen voor een gymzaal bij een basisschool 22 bij 14m en 5,5 meter hoog. Het is bedoeld voor gym voor de scholieren en sporadisch voor kleine Rozendaalse aangelegenheden (bejaardengym, bridgeavond). Het is niet de bedoeling dat deze ruimte wordt gebruikt voor grote (sport)evenementen. Er ligt een motie in de Raad om te onderzoeken of een hoogte van 7 meter wenselijk is. Een hoogte van 7 meter maakt de gymzaal breder inzetbaar. De motie is opgesteld naar aanleiding van opmerkingen die gemaakt zijn door inwoners van Rozendaal dat deze hoogte wenselijk zou zijn. R’74 en PAK willen voors en tegens in kaart brengen, daar een bredere inzet van de gymzaal ook weerstand bij omwonenden oproept. In dat geval zal worden gekozen voor de afmetingen conform de KVLO.

 • 6. Waarom de Bremlaan?

  Bij alle alternatieven die in de afgelopen jaren zijn bekeken, bleef de Bremlaan na een democratisch proces als meest geschikte locatie over. Ligging, grootte, landschappelijke inpasbaarheid, de mogelijkheid om fietsers en auto’s van elkaar te scheiden, maken dit tot een goede locatie. Hier waren overigens destijds alle drie de partijen het over eens, getuige het feit dat de Bremlaan in de top 2 voorkeurlocaties stond van alle partijen.

  Lees meer

  Het perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan is - na het afvallen van de eerste voorkeurslocatie De Del 6-10 - als nieuwe voorkeurslocatie gekozen. Waarop is deze keuze gebaseerd?

  • De ligging van het perceel; in het midden van het dorp en de landschappelijke inpasbaarheid in de omgeving.
  • De grootte van het perceel (circa 10.000 m²) zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van de verkeersdrukte op het perceel zelf afgewikkeld kan worden. Parkeerproblemen in de straat waar de meeste scholen mee kampen (zoals ook het geval is bij de huidige schoollocatie aan de Steenhoek) zullen bij de nieuwe dorpsschool verleden tijd zijn omdat op het perceel voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.Daarnaast komt er een kiss-and-ride zone voor de ouders van de oudere kinderen.
  • Voor de verkiezingen van 2014 was het reeds duidelijk dat het haal- en brengverkeer door de wijk moeten worden afgewikkeld (dit heeft overigens ook de voorkeur van de provincie). Dat maakte alle locaties erg vergelijkbaar, want bij alle locaties moet het verkeer door de wijk. Bij de locatie aan de Bremlaan kunnen ouders parkeren op het perceel in plaats van in de straten er om heen. Het feit dat het grootste gedeelte van de verkeersdrukte op het perceel zelf opgelost kan worden, is een van de redenen dat de locatie aan de Bremlaan de voorkeur kreeg boven de andere locaties (waar dit niet het geval zou zijn).
 • 7. En hoe zit het met het verkeer?

  Hoe komt er toch een veilige verkeersafwikkeling?

  Dit gaat via de zogenaamde variant 2, waarvoor de Raad kort geleden heeft gekozen. Variant 2 houdt in aanrijden via de Mr van Hasseltlaan en Akkerlaan. Wegrijden via Kapellenberglaan (naar boven of beneden). Dit is wat ons betreft de meest natuurlijk eenrichtingsroute, waarbij de fietsers kunnen worden gescheiden van het autoverkeer. Hierbij merken wij op dat de Raad een motie heeft aangenomen om in eerste instantie de huidige wegenstructuur ongewijzigd te laten. Indien aanpassingen in de praktijk wel wenselijk blijken zal in overleg met buurtbewoners worden bezien welke wegen en op welke wijze deze worden aangepast.Overigens gaat het om circa 70 auto’s die op de piekmomenten de kinderen naar school brengen; de andere kinderen komen per fiets of lopend.

  Lees meer

  Fietsers uit Velp en de andere kant van Rozendaal kunnen via de rotonde bij Garage Jelsma (wordt door provincie veiliger gemaakt) rijden. Daarnaast hopen wij ter hoogte van de bushalte op de Schelmseweg een grotere oversteek te realiseren. Hierover is de gemeente in gesprek met de provincie. Fietsers vanuit de Kapellenbergwijk zullen veelal het doorsteekje nemen bij de Bremlaan. Uitgezocht wordt of de Bremlaan in de “schoolroute” (dus geen verkeersbesluit) alleen voor fietsers kan worden gemaakt. Na opmerkingen uit de buurt is, door middel van een motie, het plan voor de verkeersafwikkeling iets gewijzigd: in overleg met de direct aanwonenden zal worden bepaald of de gemeente vanaf het begin aanpassingen aan huidige wegenstructuur zal doen. Het lijkt er nu op dat in eerste instantie weinig tot niets wordt aangepast en dat na een bepaalde periode zal worden geëvalueerd welke aanpassingen wenselijk zijn.

  Onderzoeksbureau DHV heeft onderzocht dat ongeveer 100 kinderen met de auto worden gebracht.

  • Omdat broertjes en zusjes in dezelfde auto’s vervoerd worden, komt dit neer op 70 auto’s op de piekmomenten (in de ochtend en in de middag).
  • De auto’s zullen niet in de wijk parkeren maar op het terrein van de school zelf, waardoor de grootste verkeersoverlast beperkt blijft.
  • De overige kinderen gaan lopend of met de fiets naar school.
  • De fietsers zullen voor het grootste gedeelte gescheiden van het gemotoriseerd verkeer het perceel aan de Bremlaan kunnen bereiken. Momenteel overlegt de gemeente met de provincie over de aanleg van een dubbelzijdig fietspad aan de Schelmseweg. Fietsers zouden dan vanaf de vernieuwde en verbeterde rotonde ter hoogte van Garage Jelsma via de Schelmseweg en ingang Bremlaan de school kunnen bereiken. Daarnaast kunnen ze ook via de Kapellenberglaan de school bereiken.
  • Het gebruik van het stuk Kapellenberglaan tussen de rotonde bij Garage Jelsma en de Akkerlaan door gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd.
  • De auto’s kunnen via de Mr Van Hasseltlaan en de Akkerlaan de schoollocatie bereiken. De ideeën, die de Klankbordgroep heeft voorgesteld om het straatbeeld aan te passen voor een snellere doorstroming naar de Bremlaan zijn door een motie van de coalitie tijdens de laatste raadsvergadering voorlopig stopgezet. Tijdens de inloopavond op 20 april j.l. is namelijk gebleken dat de direct omwonenden van de Van Hasseltlaan geen voorstander waren van deze aanpassing (snellere doorstroming van verkeer betekent ook dat er harder wordt gereden). Op dit gegeven was de motie gebaseerd. Direct omwonenden worden nu geraadpleegd op het moment dat het aan de orde is. Vooralsnog blijft het stratenplan dus ongewijzigd.
  • We hopen dat in 2017/2018 (als de nieuwe dorpsschool is gerealiseerd) de school over is gegaan op een continurooster - zodat de piekmomenten beperkt blijven tot twee keer 15 minuten per dag. Het is een landelijke trend dat steeds meer scholen over gaan op een continurooster. Wij hebben hier als gemeente echter geen zeggenschap over.
  • En last but not least; Rosendael ’74 is een groot voorstander om leerlingen met de fiets naar school te laten komen zodat gemotoriseerd verkeer in de wijk tot een minimum beperkt blijft.
 • 8. Waarom geen tunnel?

  Kort geleden is de tunnel definitief afgevallen als alternatief voor de verkeersafwikkeling rondom de school. Waarom?

  • De tunnel was een te dure oplossing: meer dan een miljoen euro voor een beperkt aantal fietsers en voetgangers. Het autoverkeer zou overigens nog steeds via de wijk moeten worden afgewikkeld.
  • Daarnaast wordt een tunnel door velen als sociaal onveilig ervaren.
 • 9. Waarom geen rotonde?

  Velen in de wijk rondom de nieuwe schoollocatie zien een aparte rotonde als dé oplossing voor de verkeerstoename. De raad heeft toch afgezien van het bouwen van een extra rotonde op de Schelmseweg ter hoogte van de Bremlaan. Waarom?

  • Allereerst; de Schelmseweg is een provinciale weg; de provincie bepaalt dus welke aanpassingen de gemeente aan die weg mag doen. Wordt een knelpunt toegevoegd, dan moet er volgens de provincie ook een knelpunt worden weggehaald.
  • De provincie heeft aangegeven dat, om een extra rotonde op de Schelmseweg te mogen realiseren, het afsluiten van de Hertog van Gelrestraat een absolute voorwaarde is.
  • Dit betekent dat een complete wijk altijd hinder ondervindt van deze, door de provincie verplichte, verkeersaanpassing, terwijl de rotonde slechts vier keer per dag een kwartier voor het specifieke schoolverkeer wordt gebruikt.
  • Drie rotondes binnen 1 kilometer wordt door vele inwoners van Rozendaal als niet wenselijk ervaren.
  • De hoge aanlegkosten kosten (circa € 900.000 excl BTW) voor de aanleg van deze rotonde.
 • 10. Hoe gaan we de nieuwbouw betalen?

  De kosten voor de bouw van de school, inclusief aankoop grond, bouwrijp maken etc. zijn geraamd op circa € 4,8 miljoen.

  Deze kosten worden gedekt uit de opbrengst van de nieuwbouw op De Del 6-7. De netto opbrengsten van deze nieuwbouwwijk zijn becijferd op circa € 5,5 miljoen.

  De ruimte in het budget (de reserve) is dus circa € 700.000.

  Lees meer

  Daar de bouwplannen nog moeten worden aanbesteed heeft het college besloten om de onderbouwing van de circa € 4,8 miljoen bouwkosten vertrouwelijk aan de raad te laten zien. Daarnaast zijn alle raads- en commissieleden tijdens een besloten vergadering geïnformeerd . De projectleider Mark Penninkhof heeft deze raming opgesteld en onderbouwd. Wij achten deze raming reëel.

  De opbrengsten van de nieuwbouwwijk zijn ook goed doorgerekend. Het grootste deel van het nieuwbouwproject is verkocht aan ontwikkelaar Credo, met een contractueel vastgelegde gegarandeerde opbrengstwaarde. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd zal Credo over dit bedrag rente gaan betalen. Daarnaast wordt pro rato per verkocht perceel aan de gemeente het verschuldigde bedrag overgemaakt, met dien verstande dat het nog openstaande bedrag per 2020 gegarandeerd wordt overgemaakt. Hier loopt de gemeente dus geen risico. En Er is een groepsgarantie. Pas als de moedermaatschappij VolkerWessels, failliet zou gaan loopt de gemeente een risico

  Het overige deel van het nieuwbouwproject zijn vrij uit te geven kavels, die eigendom zijn van de gemeente Rozendaal. Hier loopt de gemeente wél een financieel risico, want de opbrengsten komen pas binnen op het moment dat de kavels zijn verkocht. Wij achten dit risico acceptabel.

 • 11. En gaat Rozendaal niet failliet aan?

  De gemeente Rozendaal is vaak in het nieuws in Nederland omdat het de hoogste reserves heeft per hoofd van de bevolking. De totale reserves van de gemeente bedragen € 7.500.000. Circa € 3.300.000 zijn bestemmingsreserves. En € 4.200.000 zijn algemene reserves, waarop wij niet willen interen. Over de reserves ontvangt de gemeente door gewijzigd beleid uit Den Haag nagenoeg geen rente inkomsten meer. De coalitie heeft in haar coalitieakkoord aangeven niet te willen interen op deze grote pot reserves. Als toch door nu nog onbekende oorzaken de € 700.000 ruimte in het budget voor de bouw van de school (zie ook vraag 10) te weinig zou zijn, is interen op het eigen vermogen, hoewel niet wenselijk, wel mogelijk. Daarmee gaat de gemeente Rozendaal niet failliet.

  Met andere woorden, Rozendaal loopt geen noemenswaardig financieel risico.

 • 12. Trouwens hoe gaat het met de ontwikkeling van de nieuwbouw op de Del?

  De procedure om het bestemmingsplan op De Del te wijzigen heeft een lange doorlooptijd gehad. Op woensdag 11 november jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen op De Del. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geeft daarmee akkoord op de nieuwbouwplannen. Dit betekent dat de financiering van de nieuwbouw van de Dorpsschool is veiliggesteld. Er hebben zich al veel geïnteresseerde kandidaat-kopers gemeld bij zowel Credo als de gemeente. De gemeente zal op korte termijn starten met het bouwrijp maken van de grond.

   

 • 13. Wat is de planning voor de bouw van de school?

  De raad heeft in de vergadering van 28 april 2015 het college verzocht om de bestemmingsplanwijziging voor te bereiden. Naar verwachting zal de raad in het najaar van 2015 haar akkoord geven over deze bestemmingsplanwijziging. Inwoners van Rozendaal hebben dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen kunnen door het college worden meegenomen in een herziene versie van de wijziging van het bestemmingsplan, waarna de raad weer haar akkoord geeft. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2016.

  Het bestemmingsplan is dan gewijzigd en de gemeente kan starten met de nieuwbouw, tenzij bezwaarmakers hiertegen in beroep gaan. Een procedure tot de Raad van State kan circa een jaar duren. R’74 houdt er daarom rekening mee dat de bouw pas in het voorjaar van 2017 kan starten. Uitgaande van één jaar bouwtijd voor een school hopen wij medio 2018 de school op te kunnen leveren. Wij beseffen dat dit nog erg lang duurt, zeker gezien de status van de huidige school. De gemeente moet zich houden aan de voorschriften en kan dit proces niet versnellen

Repliek op BGR brief over financiën

"R74 is verbaasd over de notitie van BGR over de gemeentefinanciën, met name omdat hier veel onwaarheden in staan. R74 is van mening dat BGR de inwoners van Rozendaal onterecht bang maakt.

Lees hier de uitgesproken reactie van R74 tijdens de raadsvergadering van 30 juni jl."

Lees verder...

Vertel R’74 uw mening over de ontwikkelingen in Rozendaal

Op zaterdag 2 mei is de fractie van R’74 aanwezig bij het inleverpunt van het oud papier.


Graag lichten wij daar, onder het genot van een kopje koffie, toe waarom wij bepaalde besluiten hebben genomen en horen wij uw mening over nog te nemen besluiten.

In Rozendaal worden in deze periode veel besluiten genomen voor de toekomst. Enerzijds inzake het sociaal domein en de decentralisaties daarvan. Anderzijds op het vlak van gebiedsontwikkeling. In beide gevallen voor sommige inwoners een verandering in de privésfeer.

De ontwikkeling van de wijk aan De Del en de ontwikkeling van de nieuwe Dorpsschool op het perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan is voor veel inwoners van Rozendaal van grote invloed.

De fractie van Rosendael ’74 realiseert zich dat terdege en gaat daarom graag met u in gesprek over deze besluiten. We houden graag zoveel mogelijk rekening met de wensen van individuele inwoners, maar moeten ook het algemene belang van Rozendaal goed in de gaten houden. Dat is niet altijd even eenvoudig.

 

Nieuw commissielid Corine ter Brugge

Welkom aan ons nieuwe commissielid: Corine ter Brugge

Corine ter BruggeCorine is de nieuwste aanwinst van Rosendael '74. Ze gaat de plaats innemen van Sandra van der Aa in de Commissie van Advies voor het blok Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Verkeer en Vervoer.

Ze heeft jarenlang in het Radboud UMC Nijmegen gewerkt, als Intensive Care-wetenschapper, en gelijktijdig ook als Intensive Care-verpleegkundige. Hier heeft ze samen met haar leermeester Prof. Hans van der Hoeven en een collega het z.g. “klinisch pad” opgezet en uitgewerkt: een methode om multidisciplinaire teams op elkaar af te stemmen en daardoor de resultaten van de zorg te optimaliseren.

Daarna heeft Corine een uitstap gemaakt naar het ondernemerschap met een bloeiend bedrijf voor het leveren van tandartsstoelen en bijbehorende inrichtingen.

Inmiddels is ze opnieuw BIG-geregistreerd verpleegkundige, maar heeft toch voldoende tijd over om zich actief met de lokale politiek te bemoeien. Marieke heeft haar op een tactisch juist moment gescout en Corine is na een goed gesprek met fractievoorzitter Marieke en partijvoorzitter Ronald ingelijfd in onze partij!

Corine, welkom!

Nieuwjaarswens 2015

Beste Rozendalers,
Traditiegetrouw ontvangt u van ons in het begin van elk nieuwe jaar een brief waarin wij, Rosendael '74, terugblikken op het afgelopen politieke jaar en alvast vooruitblikken naar 2015.

2014 stond in het teken van de verkiezingen. De verkiezingen werden gekenmerkt door ongekend felle verkiezings-campagnes en –debatten, welke R’74 heeft afgesloten met een kleine winst in aantal stemmen. Voor de zetelverdeling maakte de uitslag echter geen verschil. R’74 heeft haar 3 zetels behouden. Een opvallend gevolg was echter wel, dat R’74 voor het eerst in de geschiedenis een coalitie heeft gesloten met PAK Rozendaal. Het coalitieakkoord was snel bereikt en de samenwerking in de coalitie verloopt uitstekend. Zowel op het niveau van de fracties, als ook in het college met wethouders George van Gorkum (R’74) en Anton Logemann (PAK).

2014 stond echter ook in het teken van de voorbereidingen voor de decentralisaties in het sociale domein. Over de decentralisaties wordt elders in deze nieuwsbrief dieper ingegaan.

Rosendael ’74 vierde afgelopen jaar haar 40-jarig bestaan! Wij zijn hier als partij best trots op, en hopen nog vele jaren deel uit te maken van de Rozendaalse politiek.

In 2015 zal Hein Hoek de fractie komen versterken. Hij neemt de taken over van Fernand Wieberdink in de commissie sociale zaken.

De fractie van R’74 wenst u een heel voorspoedig 2015! Wij zijn altijd benieuwd naar de mening van Rozendalers, dus schroom niet om ons aan te spreken. Ook komend jaar zullen wij weer aanwezig zijn op diverse zaterdagochtenden bij het oud papier.
Marieke Albricht – Gert Jan Willemse – Martinique Visser – Sandra van der Aa – Ronald de Jonge – Hein Hoek.


Ontwikkelingen in het sociaal domein
2015 zal voor alle Nederlandse gemeenten in het teken staan van de aanstaande decentralisaties van het sociaal domein. Wat gaat er precies veranderen?

 •  Den Haag hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging.
 • De overheid legt de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten.
 • De overheid maakt gemeenten per 2015 ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Deze verantwoordelijkheid is nieuw voor gemeenten.

 

Wat betekent dit voor Rozendaal?

Omdat Rozendaal een kleine gemeente is met een klein ambtelijk apparaat, is er voor gekozen om de uitvoering van de decentralisaties (en de bijbehorende nieuwe verantwoordelijkheden) te mandateren aan de gemeente Rheden (om dat alle mankracht én expertise daar aanwezig is). Belangrijk is wel dat wij als gemeente Rozendaal te allen tijde verantwoordelijk blijven voor onze eigen inwoners. Rosendael ’74 neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus en is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. Wij blijven ons – ook in dit regionale samenwerkingsverband met gemeente Rheden – altijd inzetten voor de beste oplossing voor de Rozendalers.


Wat brengt 2015?
2015 wordt een spannend jaar voor onze gemeente.
Allereerst gaan we de gevolgen merken van de overheveling van de zaken van het Sociaal Domein van het rijk naar de gemeenten, iets waar Rosendael '74 bovenop zal blijven zitten.
Verder gaat de nieuwbouw op de Del een beslissende fase in, samen met de bouw van de nieuwe School aan de Bremlaan de sterkmakers van de coalitie!
Ten slotte willen wij van Rosendael '74 dat de gemeente zowel feitelijk als in beleving nog veiliger wordt voor onze bewoners.


Wil u meepraten?
Vindt u de gemeente Rozendaal ook zo’n prettige omgeving om te wonen?
Wilt u dat graag nog heel lang zo houden?
Houdt u ervan om mee te praten als er beslissingen worden genomen?
Meldt u dan nu aan als nieuw lid bij Rosendael ’74. De mate van betrokkenheid is aan u. U kunt uw stem laten horen tijdens de Algemene Leden Vergadering, maar u kunt ook toetreden tot het ‘kernteam’ en meebeslissen over het beleid van de gemeente Rozendaal.
Aanmelden kan op onze website.


Nieuw commissielid Hein Hoek
Na de verkiezingen is Fernand Wieberdink als commissielid overgestapt van het blok Financiën naar het blok Sociaal Domein. Rond die tijd kreeg Fernand ook een nieuwe directiebaan. Deze erg drukke functie bleek niet te combineren met zijn werk als commissielid voor de gemeente Rozendaal. Helaas moest hij besluiten om voorlopig zijn functie als commissielid Sociale Zaken neer te leggen. Wij danken Fernand voor zijn betrokkenheid en input van de afgelopen jaren, en vinden het erg jammer dat we zijn inbreng moeten missen.
Hein Hoek, die al een jaar deel uit maakt van ons ‘kernteam', zal deze vacature opvullen. Hein Hoek (*1945) heeft bijna veertig jaar bij de Marine gediend, heeft daarna filosofie gestudeerd en is hier in Rozendaal en Velp druk bezig met praktische filosofie. Met zijn leeftijd ontkracht hij de bewering dat R'74 louter een partij voor jongeren zou zijn! Hij heeft vanaf de installatie van de nieuwe Raad alle bijeenkomsten voor het sociaal domein bijgewoond en is dus al goed ingevoerd in het dossier. R’74 is erg verheugd dat Hein de fractie komt versterken.


Meer informatie over Rosendael ’74 kunt u vinden op deze website en uiteraard kunt u de partij volgen via LinkedIn, Twitter en Facebook.

 

De orginele tekst van deze flyer is te downloaden.

pdfFlyer Nieuwjaar 2015.pdf

Rosendael '74 bij de papiercontainer

Rosendael '74 wenst u een heel voorspoedig  2015! Wij zij altijd benieuwd naar de mening van Rozendalers, dus schroom niet om ons aan te spreken. Ook het komend jaar zullen wij weer aanwezig zijn op diverse zaterdagochtenden bij het oud papier. U ben natuurlijk van harte welkom voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Vandaag 10 januari hebben wij daar een begin mee gemaakt en hebben de elementen getrotseerd om aanwezig te zijn.

Fractie en commissie leden.

Rosendael 74 bij de papiercontainerRosendael 74 bij de papiercontainerRosendael 74 bij de papiercontainer

 

Rosendael '74 bestaat 40 jaar

Ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan is er een intervieuw geweest met Marieke, Martin en Arno.

Het intervieuw is in de Gelderlander geplaatst van 18 december 2014, met als subtitel:  De Dorpspartij blijft trouw aan haar oorsprong : er gewoon zijn. 

Hier een weergave van het betreffende artikel.

Artikel in de Gelderlander van 18 december 2014

 

Nieuw commissielid

Nieuw commissielid Hein Hoek

Na de verkiezingen is Fernand Wieberdink toegetreden als commissielid Sociale Zaken. Rond die tijd kreeg Fernand ook een nieuwe directiebaan. Deze erg drukke functie bleek niet te combineren met zijn werk als commissielid voor de gemeente Rozendaal. Helaas moest hij besluiten om voorlopig zijn functie als commissielid Sociale Zaken neer te leggen. Wij danken Fernand voor zijn betrokkenheid en input van de afgelopen jaren, en vinden het erg jammer dat we zijn inbreng moeten missen.

Hein Hoek, die al een jaar deel uit maakt van ons ‘kernteam', zal deze vacature opvullen. Hein Hoek (*1945) heeft  bijna  veertig jaar bij de Marine gediend, heeft daarna filosofie gestudeerd en is hier in Rozendaal en Velp druk bezig met praktische filosofie. Hij heeft vanaf de installatie van de nieuwe Raad alle bijeenkomsten voor het sociaal domein bijgewoond en is dus al goed ingevoerd in het dossier. R’74 is erg verheugd dat Hein de fractie komt versterken.

40 jarig bestaan Rosendael 74

R74-ons-40-jarig-bestaan-01 Vandaag hebben we tijdens onze jaarvergadering het 40 jarig bestaan gevierd van Rosendael '74. Helaas zijn een groot aantal van de mensen die aan de wieg van onze partij gestaan hebben niet meer in ons midden. Maar het gedachte goed van die eerste Rosendael '74'ers blijven wij trouw, een eigen geluid met duidelijke standpunten en consistentie van beleid.

 

Enkele sfeer beelden van de vergadering.

R74-ons-40-jarig-bestaan-02 R74-ons-40-jarig-bestaan-03R74-ons-40-jarig-bestaan-04R74-ons-40-jarig-bestaan-06

Algemene beschouwingen 2014

Op 11 november werden de Algemene Beschouwingen gehouden.

Rosendael '74 en het Pak hadden een positieve terugblik op het eerste half jaar dat de coalitie nu aan het bewind is.

De volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen kunt u hier terug lezen.

ALV 2014

Op 2 december houdt Rosendael '74 zijn Algemene Leden Vergadering.

Zie verder Algemene Leden Vergadering

Nieuwe raads en commissie leden Rosendael '74

Vanavond 22 april 2014 is de nieuwe raad van Rozendaal geïnstalleerd met de nieuwe wethouders van Rosendael '74 en het PAK.

Voor de nieuwe leden van Rosendael '74 in de diverse commissies, de raad en onze wethouder zie Hoofdstuk raads- en commissie leden